Telefon: (+40)21 3161616
Time in Romania:
EnglishFrançaisDeutschRomână
Log In

Servicii


Controlul, conducerea și monitorizarea în timp real a proceselor tehnologice, pe baza de concepție proprie integrând echipamente și tehnologii ale principalilor fabricanți de sisteme de automatizare.

IPA SA are o activitate specifica domeniului in care activeaza, realizand parteneriate pe proiecte de interes national.

 

Participare remarcabila la proiecte din cadrul programelor europene : FP 7, Horizon 2020, COSME, CIP, Erasmus+, Leonardo DaVinci, Eureka.

Coordonare si parteneriat la proiecte de la programele POSDRU(POCU), POSCCE(POC), POR. In esenta:elaborare cereri de finantare, management de proiect, formare profesionala, consultanta in domenii tehnice si de afaceri, planuri de afaceri; conceptie, proiectare, dezvoltare si exploatare platforme informatice.

 

Servicii


IPA SA este furnizor autorizat de formare profesionala.

Aplicatii, solutii, sisteme si platforme informatice pentru : e-Health, mediu, energie, e-Government, e-Learning, agricultura, afaceri.

Toată gama de activităţi şi servicii legate de realizarea sistemelor integrate de securitate: antiefracţie, antiincendiu, control acces, interfonie şi videointerfonie, TVCI.

 

Anunturi

20.05.2019 – Convocare AGA
8.11.2018 – Convocare AGA
28.05.2018 – Convocare AGA
17.05.2018 – Convocare AGA
16 martie 2018 - Invitație DE PARTICIPARE

Anunț pentru achiziționare de servicii de formare profesionala în vederea dezvoltării și consolidării competentelor antreprenoriale. Pagina proiectului

8 martie 2018 - Comunicat de presa lansare proiect - POCU 3.7 Regiunea Sud-Muntenia

Comunicat de presa pentru lansarea proiectului România Start Up Plus – Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din regiunea Sud Muntenia Descarca anunt

15 februarie 2018 - Comunicat de presa lansare proiect - POCU 3.7 Regiunea Centru
15 ianuarie 2018 - Comunicat de presa lansare proiect - POCU 3.7 Regiunea Sud-Est

Comunicat de presa pentru lansarea proiectului România Start Up Plus – ȘANSE – Susținerea Antreprenoriatului și Ocupării în Regiunea Sud-Est Descarca anunt

9 ianuarie 2018 - Lansare proiect - Diaspora Start Up

Diaspora Start Up

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 206 persoane din diaspora si acordarea de suport pentru operationalizarea ideilor de afaceri, infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi non-agricole. Pagina proiectului

5 septembrie 2017 - Lansare proiect - POCU 4.2 Comuna Corcova

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România împreună cu partenerii săi – Primăria și Școala gimnazială Corcova, județul Mehedinți, S.C. IPA S.A. și Asociația Roșu Aprins – anunţă lansarea proiectului „7 PAȘI ÎMPREUNĂ – SPRE INTEGRARE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ, ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI și MARGINALIZĂRII În comuna CORCOVA”.

Descarca anunt
27 septembrie 2017 - Comunicat

Workshop privind oportunitățile de colaborare știință-industrie în domeniul nanotehnologiei și materialelor avansate
27 septembrie 2017, Universitatea Politehnică din București – Descarca anunt

12 ianuarie 2018 - PROSME

Proiectul „PROSME – Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul Enterprise Europe Network” este finanţat în cadrul Programului pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru IMM-uri (COSME). Pagina proiectului

12 martie 2019 - INTERREG Europe

Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanţat din programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE, organizează un workshop privind aplicaţiile nanotehnologiei în industrie . Acesta va avea loc pe data de 12 martie 2019 la Hotel Yesterday, între orele 09.30-14.30.

Înregistrarea este deschisă până pe 11 martie 2019, ora 13.00.

Descarca document


Proiecte recente

Proiecte finantate prin programul POCU 2014-2020

Lista proiectelor aprobate si selectate pentru finantare in perioada 2017-2018

# Titlu proiect ID MySMIS Apel Observatii / Email
1 Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarea de intreprinderi sustenabile in mediul urban din regiunea Nord-Vest 104067 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

ipacluj@automation.ro

2 Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S 104745 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant
3 Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia 104001 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

startupsud@ipa.ro

4 SANSE – Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est 105473 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant
5 Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru – Smart Business Centru 104247 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

dsiminica@ipa.ro

6 Antreprenor in Romania! 107650 POCU 3.7

Diaspora Start Up Plus

IPA SA – Partener
7 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita 115130 POCU 4.1

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate

IPA SA – Partener
8 7 PASI IMPREUNA – SPRE INTEGRARE SOCIALA SI ECONOMICA, IMPOTRIVA SARACIEI si MARGINALIZARII in comuna CORCOVA 101901 POCU 4.2

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate

IPA SA – Partener
9 Angajati si antreprenori pregatiti pentru schimbare in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv 118020 POCU 3.8

România profesională – Resurse umane competitive

IPA SA – Solicitant

Scurt istoric

          Infiintata în 1960 ca Institut de cercetare – proiectare pentru automatizări, IPA SA şi-a păstrat până în prezent profilul de bază: cercetare – dezvoltare, proiectare, producţie, montaj, service şi consultanţă pentru echipamente si instalaţii de automatizare şi tehnologia informaţiei (IT), deservind industriile (chimie, petrochimie, energetică, materiale de construcţii, metalurgie, construcţii de maşini etc.), protecţia mediului (control emisii procese/ emisii noxe, monitorizare parametri meteo-hidro), servicii pentru cetăţean şi comunităţi (informatizare spaţii publice, control iluminare piste aterizare-decolare, monitorizare parametri seismici, supraveghere comportare baraje hidrotehnice, sisteme de securitate şi alarmare incendiu).

          După 1990, IPA SA organizată ca societate comercială pe acţiuni, şi-a păstrat profilul şi obiectul principal de activitate, completându-l cu alte activităţi, inclusiv ca furnizor de formare profesională continuă. Din 1997, IPA SA a adoptat o structură organizatorică potrivită competiţiei, devenind mai eficientă şi mai profitabilă. În prezent, IPA SA este o societate integral privată care are implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat conform standardelor SR-EN-ISO 9001:2001, SR-EN-ISO 14001:2005, BS OHSAS18001:2007 şi ISO/ IEC 27001: 2013. Este, de asemenea, autorizată pentru activităţile sale de profil de către CNCAN, ANRE, Transelectrica, ISCIR, INSEMEX, ANC s.a.

In ultimii ani, pentru a raspunde cerintelor pietei, majoritatea contractelor de profil au fost de tip “livrare la cheie”, IPA fiind integrator de solutii si sisteme.