PROIECT RICOP – MAO Nr. 9904.2.03012
“ Centru specializat pentru instruire, consiliere, orientare si formare profesionala, utilizand tehnologiile societatii informationale”
Prezentare

         Proiectul face parte din programul de restructurare industriala si reconversie profesionala RICOP – componenta Masuri Active de Ocupare a Fortei de Munca (MAO) finantat prin PHARE de Uniunea Europeana.
          Proiectul a demarat cu data de 1 ianuarie 2003 si are ca termen sfarsitul lunii decembrie 2003.

 Obiectivul general al  acestui proiect este instruirea, consilierea, orientarea si formarea profesionala a persoanelor afectate de restructurarea industriala, grupul tinta fiind constituit din persoane disponibilizate RICOP din intreprinderi galatene, cum ar fi  ISPAT SIDEX,  ICMRS S.A. , INTFOR S.A.
  Se urmareste in principal  cresterea gradului de ocupare a persoanelor disponibilizate in perspectiva reintegrarii lor profesionale intr-o perioada de timp cat mai scurta.
  Dupa asigurarea suportului tehnic au urmat sesiunile de instruire pentru urmatoarele cursuri:
1) Tehnici de  utilizare PC, utilizare Internet
2) Tehnici de consiliere si orientare profesionala, consiliere in initierea/inceperea sau dezvoltarea unei afaceri
3) Modul atragerii de surse de finantare (informare, formare parteneriate, tehnici elaborare propuneri de proiecte, studii de fezabilitate, planuri de afaceri
Pentru procesul de instruire au fost contactate un numar de 250 de persoane disponibilizate.
   In acelasi timp au fost elaborate materiale de informare , a fost creata  pagina web specializata.
   Fata de cele 89 persoane propuse pentru instruire s-a realizat 106 persoane instruite , ceea ce inseamna un procent de 119%.
   Media de varsta a persoanelor instruite a fost de 34 ani , iar ponderea persoanelor feminine fiind de 40%.
   Toate cursurile au fost efectuate in sali special amenajate la sediul IPA Sucursala Galati, lectorii fiind specialisti in domeniu ,atat din cadrul IPA, a partenerului TEMAGON, cat si alti colaboratori externi , cu rezultate deosebite in domeniu.
   Pentru recunoasterea programelor de instruire au urmat evaluarile adecvate si eliberarea de certificate de absolvire.
   Pana la aceasta data un numar de 16 persoane au fost reintegrate in campul muncii, aceasta reprezentand un procent de 100%.
   Prin actiunile specifice derulate in perioada implementarii proiectului  situatia grupului tinta s-a imbunatatit,  deoarece acestia au capatat cunostinte in domeniul tehnologiei informatiei  si al initierii unei afaceri.
   In afara de aceasta pregatire s-a constatat si aparitia unor efecte colaterale dintre care cele mai importante ar fi:
  • Redescoperirea abilitatilor profesionale latente ale cursantilor
  • Redefinirea personalitatii profesionale a cursantilor
  • Stimularea interesului pentru insusirea de noi cunostinte din alte domenii de activitate
  • Dezvoltarea capacitatii de integrare intr-un colectiv de munca
  • Inocularea unei doze de optimism in ceea ce priveste capacitatea de autodepasire
   In concluzie persoanele participante la instruire  prin acumularea de noi cunostinte si abilitati se vor putea adapta mai usor la cerintele pietii de munca locale sau vor putea demara propria afacere, exploatand potentialul economic specific al regiunii.
   Deasemenea personalul centrului care a fost pus la dispozitia proiectului detine cunostinte si abilitati tehnice si manageriale  la un nivel  suficient de inalt pentru a fi competitiv pe piata de consultanta, orientare, formare .