S.C. IPA S.A.


SUCURSALA GALATI
Tel/Fax: 0236-433467; e-mail:   bazileus@yahoo.com

PREZENTARE GENERALA

SC IPA SA -Sucursala IPA Galati s-a infiintat in anul 1979, fiind certificata ISO 9001,  acreditata ca Centru ECDL si “Centru specializat pentru instruire, consiliere, orientare si formare profesionala, utilizand tehnologiile societatii informationale”
 SC IPA SA Sucursala Galati a acumulat în cei 25 de ani de activitate o experientă semnificativă şi a obţinut rezultate deosebite în următoarele domenii:
 • automatizari de procese si linii tehnologice;
 • sisteme de conducere automata cu calculatoare de proces, sisteme informatice de proces, produse software;
 • echipamente inteligente locale;
 • executie fizică si asamblare dupa conceptie proprie sau dupa documentatia beneficiarului din tară si strainatate;
 •  sisteme de monitorizare si avertizare pentru protectia mediului;
 • lucrari de asistentă tehnică la punerea în functiune a echipamentelor proiectate si experimentate in IPA sau întreprinderi de profil din tară sau strainatate;
 • consultanta şi suport logistic in domeniul protejarii drepturilor de autor pentru proprietate industriala si intelectuala.
 • proiecte  din programul national de cercetare
      Dintre produsele si lucrarile de referinta elaborate de specialistii IPA Sucursala Galati si recunoscute la diverse manifestari interne si internationale fac parte urmatoarele:
        1. Aparat pentru masurarea temperaturii otelului lichid tip AMT - brevet 107.760/30.11.93.
            a. Distinctii obtinute:
                - Medalia de aur la al-21-lea Salon International de Inventii Geneva, 1993
                - Diploma la Salonul Inventa, 1993, Sala Palatului, Bucuresti
        2. Generator programabil pentru semnale mici si simulare senzori in scopul etalonarii echipamentelor de masura, control si reglare - C/104/26.01.94.
            a. Distinctii obtinute:
                - Medalie de aur la Salonul International de Inventii, Iasi, 1994
                - Medalie de aur, Salonul Eureka, Bruxelles, 1995
        3. Metoda si echipament de pozitionare a lancii de insuflare a oxigenului la convertizoarele de otel tip LD prin utilizarea unui traductor ultrasonic - C/520/12.03.96.
            a. Distinctii obtinute:
                - Medalia de aur la Salonul Internaţional de Inventii, Geneva, 1996
                - Medalia de aur la Al III-lea Salon International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic, Iasi, 1996
        4. Metoda de urmarire si conducere în timp real cu identificarea procesului de laminare la rece si autoadaptarea sistemului integrat - C/616/29.03.95.
a. Distinctii obtinute:
Medalie de aur, Salonul Eureka, Bruxelles, 1995
        5. Aparat si metoda pentru masurarea, controlul si reglarea temperaturii in reactii catalitice - C/1943/05.12.94, adaptat pentru domeniul metalurgiei, AMRT.
            a. Distinctii obtinute:
                - Medalia de aur la Salonul International de Inventii, Geneva, 1993
                - Medalie de aur, Salonul Eureka, Bruxelles, 1994
                - Medalia de aur la Salonul International Inventa, 1995, Sala Palatului Bucuresti
                - Medalie de aur la Salonul International de Inventii, Iasi, 1994
        6. Indicator digital programabil pentru monitorizarea parametrilor din instalatiile de automatizare
        7. Integrare de sistem, elaborare software si livrare la cheie instalatii industriale cu echipamente de automatizare de conceptie proprie si/sau procurate de la alti furnizori:
        - linie automata pentru productia sulfatului de aluminiu: echipament conceptie proprie – beneficiar SC KEMWATER CRISTAL SA Bucuresti;
        - linie automata de fierbere pentru fabrica de bere: echipament Siemens – beneficiar SC MARTENS SA Galati.
        8. Sertar dozare controlata a materialului de adaos, pentru alimentator vibrant cu vibrator electromagnetic.
        9. Instalatie de cantarire automata cu sistem numeric de excitatie pentru mesdoze
      10. Proiectare si executie circuite imprimate conform schitelor beneficiarului, plantare componente si verificari de laborator cu intocmirea unor Buletine de experimentari pe baza Caietului de sarcini elaborat de beneficiar.
      11. Proiectare si executie circuite imprimate conform schitelor beneficiarului, plantare componente si verificari de laborator cu intocmirea unor Buletine de experimentari pe  baza Caietului de sarcini elaborat de beneficiar.
      12. Executie de aparate si echipamente conform Temelor de proiectare elaborate de beneficiar.
      13. Proiect RICOP
      14. Instalatie de cantarire cu sistem numeric de comanda a excitatiei mesdozelor la poduri rulante si macarale de mare capacitate
      15. Comanda la distanta pentru RECLOSER POLARR
      16. Indicator digital cu microcontroller-DTU
      17. Sertar dozator cu vibrator pentru adaos material SDC-MA

        Dintre partenerii nostri de afaceri ce pot oferi referinte despre produsele si serviciile oferite de IPA Galati, menţionăm urmãtoarele societăţi comerciale:
     
- SIDEX-SA Galati; - ARIO-SA Bistriţa;

- EUROSIC Bucureşti
- TRACTORUL-SA Braşov;

- AMCO Otopeni;
 SDFEE ELECTRICA Muntenia – Suc Galati

  - ISCT Câmpia Turzii;
- ELNAV Galati;

 - FAPITUR Reghin;  
- HIDROSIB Sibiu;

- COS Târgovişte;
- ROBINETE INDUSTRIALE Bacãu;

- ALCHIM Tulcea;
- MENAROM Galati;

- FORTUS Iaşi;
- HAMEROCK Miercurea Ciuc;

- GALFINBAND Galati;
- MINISTERUL CERCETARII SI TEHNOLOGIEI

- MARTENS SA Galaţi;
- KEMWATER CRISTAL Bucureşti;

- PEROM Bacau;
- CNE-PROD Cernavoda;
Sucursala IPA Galaţi este interesata să dezvolte relaţii de colaborare cu alte firme de profil, fiind disponibila să realizeze următoarele tipuri de activităţi:
 • transmiterea de prospecte şi manuale de utilizare pentru echipamentele din producţia de serie;
 • demonstraţii şi consultanţă pentru utilizare;
 • contacte şi consultări preliminare în vederea realizării pe bază de contracte a unor aparate şi /sau echipamente noi ;
 • consultanţă în vederea alegerii de echipamente furnizate de terţi, în vederea realizării de instalaţii automate complexe, proiectate şi puse în funcţiune de IPA Galaţi sau modernizarea / retehnologizarea instalaţiilor deja existente;
 • parteneriate în vederea derulării de programe şi proiecte din plan national sau ale Uniunii Europene.