Certificari


Designed by Mandello

Certificari, autorizari, atestari

srac9001
iqnet9001

Certificarea sistemului de management al calitatii  conform conditiilor ISO 9001:2008 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru  echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane,  la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 222, RO-0222

srac14001
iqnet14001

Certificarea sistemului de management de mediu conform conditiilor ISO 14001:2004 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru  echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane,  la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 2211, RO-2211


iqnet18001

Certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform conditiilor BS OHSAS 18001:2007 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru  echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane,  la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 1260 , RO-1260

sigla 27001
iqnet

Certificarea sistemului de management al securitatii informatiilor conform conditiilor ISO/ IEC 27001: 2013 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru  echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane,  la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 109, RO-0109

cnspi

Autorizare pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Autorizatie Seria A nr 3209 / MAI-IGSU

cnspi

Autorizare pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Autorizatie seria A nr. 2567, /MAI-IGSU

Autorizatie Directia Politiei de Ordine Publica

Licentiere pentru efectuarea activitatilor de proiectare, instalare modificare sau intretinere componente sau sisteme de alarmare impotriva efractiei
Licenta nr. 0288/ T

Atestare de tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV" .
Atestare de tip E1 pentru "proiectare de statii electrice si de instalatii apartinând partii electrice a centralelor"
Atestat nr.0020973

Furnizor acceptat de TRANSELECTRICA

Acceptat ca furnizor de produse si servicii TRANSELECTRICA;               

Accept nr: 46819

sig anif

Atestare pentru activitati de imbunatatiri funciare: elaborare de proiecte si alte documentatii tehnicoeconomice, executarea lucrarilor de constructii-montaj si instalatii-montaj, alte prestari de servicii.

Certificat seria Ff nr. 333

iscir

Autorizare pentru reparare (fără lucrări de sudare), întreţinere şi revizie la macarale, Smax=250 t/

Autorizaţie nr. B/ CR4/ C,O/ 24, 25, 26, 27/ 2105/ 0/ ISCIR

iscir

Autorizaţie pentru reparare (fără lucrări de sudare), întreţinere şi revizie la mecanisme de ridicat, Smax=250t/

Autorizaţie nr. B/ CR4/ C,O/ 33/ 2106/ 0/ ISCIR

INSEMEX GANEX Atestare privind capacitatea realizării de activităţi de proiectare, montare, punere în funcţiune şi service echipamente şi instalaţii tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive
Atestat nr. GANEx.Q.2016.(5).12.2176

[Home] [Despre noi] [Sucursale] [Certificari] [Referinte] [Proiecte] [AMTRANS] [Evenimente] [Revista IPA] [Diverse] [Legal] [Contact]