About Us

Designed by Mandello

 

Raport de autoevaluare al SC IPA SA pentru atestarea capacitatii de a desfasura activitatea
de cercetare-dezvoltare, conform H.G. 551/2007