TITLUL PROIECTULUI (în limba engleză):
New forms, Internet based, and products for Vocational and Educational Training (VET), LifeLong Learning (LLL) and competencies assessment for the marine and port fields

TITLUL PROIECTLUI (în limba română):
Noi forme, bazate pe Internet, şi produse, pentru instruirea vocaţională şi educaţională, de-a-lungul întregii vieţi şi evaluarea competenţelor pentru domeniile marină şi activităţi portuare.    
                            
Acronim: eMARINEAutori


Copyright © IPA SA si autorii materialului. Deoarece continutul acestui CD/site, este obiect de Copy Rghts si IPR (Intelectual Property Rights), precum si obiect al altor drepturi de autor, copierea totala sau in parte a continutului acestui CD/site, pe orice tip de suport, inclusiv pe hartie, sau pe suport electronic, sau pe web etc, sau / si publicarea totala sau in parte, sau / si comercializarea sunt interzise.
Inaintea utilizarii cititi toate indicatiile din paginile pana la prima lectie.
Citirea lecţiilor se realizeaza cu Adobe Acrobat Reader. Citirea quizzurilor se realizeaza cu Macromedia Flash Player.