TITLUL PROIECTULUI (în limba engleză):
New forms, Internet based, and products for Vocational and Educational Training (VET), LifeLong Learning (LLL) and competencies assessment for the marine and port fields

TITLUL PROIECTLUI (în limba română):
Noi forme, bazate pe Internet, şi produse, pentru instruirea vocaţională şi educaţională, de-a-lungul întregii vieţi şi evaluarea competenţelor pentru domeniile marină şi activităţi portuare.    
                            
Acronim: eMARINE


IPR & Copyrights, Atenţionari / Warning

Acest Produs / Manual  a fost realizat cu sprijinul:
COMISIEI UE, ANPCDEF, PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI
şi a IPA SA,  Bucureşti,  care a lucrat în calitate de PARTENER 3 în cadrul proiectului:
" eMARINE - New forms, Internet based, and products for Vocational and Educational Training (VET), LifeLong Learning (LLL) and competencies assessment for the marine and port fields”: RO/ 05/ B/ F/ PP 175004.

Conţinutul acestor cărţi (sau, în relaţie cu ea, CD-ului, sau prezentării  web, nu reflectă neapărat poziţia Comunităţii Europene, nici a ANPCDEFP  sau a altor foruri si nu include vreo responsabilitate din partea acestora.
Conţinutul prezentului manual, CD, prezentare Web (referitoare la eMARINE- eMARINE - New forms, Internet based, and products for Vocational and Educational Training (VET), LifeLong Learning (LLL) and competencies assessment for the marine and port fields;

VOLUM / PRODUS  A:  
MANUAL PENTRU UTILIZAREA INTERNETULUI CU SI FARA FIR ÎN OCUPAŢII MARITIME ŞI PORTUARE.

VOLUM / PRODUS  B:  
MANUAL PENTRU eBUSINESS ŞI COMERŢ ELECTRONIC ÎN OCUPAŢII MARITIME ŞI PORTUARE.


a fost realizat de IPA SA Bucureşti  şi editat  şi tipărit de Casa Editorială  IPA
(a IPA SA,  Bucureşti, România, Calea Floreasca 169, Cod Poştal 014459),
în anul 2007.
Copyright © 2007, IPA SA şi autorii. Toate drepturile rezervate. 
Conţinutul prezentului manual tipărit pe hârtie, sau imprimat pe CD, sau prezentare Web, este obiect de Copy Rights © şi IPR (Intelectual Property Rights) începând din anul 2007, al entităţii elaboratoare, IPA SA, şi al autorilor.
Copierea totală sau în parte a conţinutului acestei cărţi (sau a CD-ului , sau prezentării web,  sau a materialelor corespunzătoare acestora, tipărite pe hârtie sau pe orice alt tip de suport, inclusiv electronic sau prezentate sub orice formă)  pe orice tip de suport, hârtie, electronic etc.,
sau / şi  transmiterea către terţi, sub orice formă, inclusiv prin Internet, sau / şi publicarea totală sau în parte,
sau/ şi comercializarea
sunt interzise. 
Nici o parte din această publicaţie (din conţinutul prezentei cărţi, CD sau Web), şi nici conţinutul în întregime, nu este permis a fi reprodusă (sau reproduse) sau copiată (sau copiate), sub nici o formă şi pe nici o cale, sau stocată (sau stocate) în baze de date sau pe alte suporturi  sau sistem (sisteme).

Atenţionări şi declaraţie de absolvire de responsabilitate.

IPA SA şi Elaboratorii conţinutului acestei cărţi (indiferent de modul ei de prezentare), nu au nici o responsabilitate privitor la modul de utilizare a acestui conţinut, nu au nici o responsabilitate privind legalitatea, sau forma sau modul în care acest conţinut este utilizat, nu au nici o responsabilitate privind legalitatea organizării de cursuri sau privind forma organizării de cursuri cu utilizarea acestui conţinut.
În ciuda tuturor eforturilor de a face acest conţinut complet şi precis, autorii, IPA SA, Comisia UE, ANPCDEFP  sau alte organe sau organizaţii sau persoane, casa editoare IPA, partenerii proiectului, nu sunt responsabili, şi nu au nici o obligaţie faţă de vreo persoană (sau persoane) sau entitate (sau entităţi) pentru orice pierdere sau stricăciune provenită din informaţia / informaţiile prezente sau prezentate în conţinutul acestei cărţi (sau pe CD, sau prezentate pe web, în relaţie cu această carte) şi nici provenite din utilizarea acestui conţinut (pe CD, sau tipărit pe hârtie sau prezentat pe web), sau provenite ca urmare a utilizării de programe software sau a altor elemente incluse în acest conţinut sau indicate în acest conţinut.
Primirea sau posedarea acestei cărţii sau CD-ului nu conferă titulaturi şi nici titluri de calificare.
Conţinutul acestor cărţi este destinat pentru a furniza informaţii de training în domeniile
utilizării Internetului cu şi fără fir-CARTEA A si utilizării Comerţului Electronic şi afacerilor bazate pe Internet - CARTEA B pentru domenii ale marinei, porturilor şi altor activităţi adiacente, pentru un mare număr de categorii de persoane, angajate sau nu în câmpul munci, inclusiv pentru experţii independenţi şi persoane care doresc să obţină informaţiile necesare instruirii, şi  inclusiv pentru persoane cu unele disabilităţi.
Recunoaşterea mărcilor. Utilizarea în conţinutul acestei cărţi (sau, corespunzător acestei cărţi, CD sau web) a termenilor (legaţi de mărci) nu trebuie privită ca afectând validitatea vreunei mărci sau mărci de serviciu.
Luând în consideraţie domeniul foarte vast de aspecte considerate, acurateţea menţionării tuturor mărcilor nu este garantată.
 PREZENTA CARTE A SI CARTE B  (sau în relaţie cu ele, CD, sau Web sau alt suport)
ESTE O COPIE GRATUITĂ ŞI NU POATE FI VÂNDUTĂ.

EXECUTAREA DE COPII DUPA ACEST CD ESTE STRICT INTERZISA.


Editat de Casa Editorială IPA (a IPA SA), Bucureşti, România.

ISBN-10 973-1704-10-8
ISBN-13 978-973-1704-10-4

Casa Editorială IPA (a IPA SA)
ANUL 2007
BUCURESTI


 

 


Copyright © IPA SA si autorii materialului. Deoarece continutul acestui CD/site, este obiect de Copy Rghts si IPR (Intelectual Property Rights), precum si obiect al altor drepturi de autor, copierea totala sau in parte a continutului acestui CD/site, pe orice tip de suport, inclusiv pe hartie, sau pe suport electronic, sau pe web etc, sau / si publicarea totala sau in parte, sau / si comercializarea sunt interzise.
Inaintea utilizarii cititi toate indicatiile din paginile pana la prima lectie.
Citirea lecţiilor se realizeaza cu Adobe Acrobat Reader. Citirea quizzurilor se realizeaza cu Macromedia Flash Player.