RNCCC – RETEA DE CENTRE CIBERNETICE COMUNITARE                                                                        

1. OBIECTIVE

Obiectivele generale urmarite prin proiectul RNCCC sunt:
2. STRUCTURA SISTEMULUI

Se are in vedere implementarea unei retele pilot in care sa fie incluse centre cibernetice amplasate in cateva localitati din tara, alese de catre elaboratori pe baza analizarii raspunsurilor venite din partea comunitatilor locale chestionate in cadrul proiectului. Reteaua va avea un server central ce va pastra baza de date a sistemului si va avea acces in bazele de date distribuite ale centrelor cibernetice. Tot aici vor fi gazduite aplicatiile de retea, tematice.
Un sistem de baze de date accesibil pe Web este, tipic, compus din:
Aceste cinci componente formeaza nucleul de baza necesar pentru a crea, mentine si dezvolta un site de web care detine una (sau mai multe) baze de date.
In cadrul proiectului, s-a optat pentru urmatoarea structura:
3. FUNCTIILE SISTEMULUI

3.1.    La nivelul Centrului Cibernetic Comunitar:
3.2.    La nivelul serverului central:
Aplicatiile integrate in proiectul RNCCC, la nivelul centrelor cibernetice comunitare sunt:

a) Aplicatie de nivel 1 - Site de informare
    Site-ul va contine informatii diverse despre toate aspectele vietii comunitatii si anume:
b) Aplicatie de nivel 2  (relatia cetatean - institutie)

Arhiva electronica disponibila pe web a relatiei cetatean-primarie si a relatiei persoana juridica - primarie
Aceasta aplicatie consta in crearea unei baze de date care va contine istoricul relatiei fiecarui cetatean cu primaria. Vor fi accesibile prin Internet toate inregistrarile, atat cererile, memoriile, reclamatiile depuse de cetatean in decursul timpului, cat si raspunsurile si rezolutiile primariei la fiecare solicitare.
Prin aceasta aplicatie se implementeaza, de fapt, conceptul de mapa  digitala privata a cetateanului in relatia sa cu autoritatea locala.
Aplicatia software este, in esenta, un sistem de gestiune pe web al unei baze de date si se compune din:
c) Aplicatii de nivel 4 (relatia cetatean - alti cetateni)

Sunt prevazute a se implementa:
Arhitectura software la nivelul Centrului Cibernetic Comunitar este compusa din:


1.
Sistem de  operare
Distributie
LINUX
RedHat7.3  
2.
Server de Web
Apache
3.
Software de dezvoltare pentru Arhiva relatiei cetatean-primarie si persoana
juridica -primarie

PHP
4.
Baza de date
Baza de date relationala continand inregistrarile
relatiei cetatean-primarie si persoana
juridica -primarie

5.
Server de baza de date
MySQL
6.
Informatii diverse despre comunitate
- Sistem de fisiere organizat pe tipuri
  (documente,imagini, audio)
- Limbaj de programare HTML
7.
Aplicatii de nivel 4 - Relatia intre cetatean si alti cetateni
- Server de posta
- Server FTP
- Liste de difuzare

Ca domenii mari de structurare a informatiei, Portalul RNCCC va contine obligatoriu informatii:
Aplicatia de invatamant la distanta comporta cel putin doua abordari si anume: Realizarea acestor functii presupune satisfacerea unor conditii initiale de catre organizatorii cursurilor, in cazul de fata pentru viitorii administratorii ai RNCCC si anume:

S.C.IPA S.A.
BUCURESTI, 712951,
Sector 1, Bd. Mircea Eliade 18,
Tel : +4021 230 7616, Fax : +4021 230 7063,
http://www.ipa.ro/
E-mail:udrescuf@ipa.ro
Marketing- Tel / Fax : + 4021 230 1879