ECHIPAMENTE AUTOMATE PENTRU COMPENSAREA DINAMICA A PUTERII REACTIVE IN RETELELE SIMETRICE DE JOASA TENSIUNE

DOMENIU DE UTILIZARE

Echipamentele pentru compensarea puterii reactive sunt destinate obiectivelor energetice, metalurgice, chimice, din industria prelucratoare si din alte domenii unde se pune problema compensarii puterii reactive datorata unor consumatori variabili cu o variatie rapida a circulatiei de puteri reactive pe parcursul unui proces tehnologic . Echipamentele de compensare automata se amplaseaza in statiile de distributie de joasa tensiune la care sunt conectati consumatorii importanti de putere reactiva si realizeaza imbunatatirea parametrilor energiei electrice prin optimizarea factorului de putere in functie de consumul variabil in timp de putere activa si reactiva. La beneficiar utilizarea acestor tipuri de echipamente de compensare permite reducerea facturilor de plata a energiei electrice prin incadrarea in permanenta in parametrii normati de furnizorul de energie.


DESCRIERE

Echipamentul de compensare automata cuprinde o parte de forta si o parte de comanda. Partea de forta este compusa din 4 trepte de compensare, avand condensatoarele legate in triunghi. In cadrul celor 4 trepte de condensatoare sunt montate condensatoare de compensare trifazate din import (furnizor ROEDERSTEIN -Germania ), prevazute cu rezistoare de descarcare pe fiecare condensator din cadrul ansamblului trifazat . Treptele de compensare se comuta cu contactoare statice tiristor - dioda, realizate cu module de la firma EUPEC. Semiconductoarele din contactoarele statice sunt protejate prin sigurante ultrarapide. Pentru micsorarea curentilor la conectarea compensatorului la retea in serie cu treptele de condensatoare se prevad bobine de limitare a curentului , alese in asa fel incat sa nu apara fenomene de rezonanta Reglarea puterii capacitive de compensare in trepte este suficient de fina prin alegerea corespunzatoare a bateriilor de condensatoare in scara C, 2C, 4C, 8C Puterea instalata a bateriilor de condensatoare corespunde puterii reactive maxime a consumatorilor alimentati din reteaua de joasa tensiune pentru care se dimensioneaza compensatorul Partea de comanda a puterii reactive livrate pentru retele cu incarcare simetrica se face trifazat de catre un controller de factor de putere specializat. Cuplarea partii de forta este conditionata de alimentarea partii de comanda ( surse de alimentare de curent continuu, circuite de sincronizare , comanda pe grila si amplificare impulsuri , controller de factor de putere). Comutarea treptelor se face la curent nul , comanda contactoarelor statice cu tiristoare (momentul aprinderii ) fiind validata de o interfata de sincronizare , comanda pe grila si amplificare de impulsuri Compensatorul tip TSC nu genereaza armonici in retea, comutarea treptelor la curent nul permitand evitarea aparitiei socurilor de curent si deformarea formei de unda a curentului (spre deosebire de alte variante de compensatoare care utilizeaza controlul unghiului de aprindere sau conectarea aleatorie fara sicronizare a bateriilor de compensare )


CARACTERISTICI TEHNICE

ELEMENTE SPECIFICE

Produsul corespunde normelor CEI 60034-16, CEI 146, IEE std 421.3 si normelor privind asigurarea calitatii ISO 9001

SERVICII OFERITE

Se asigura livrare la cheie a echipamentelor pentru compensarea puterii reactive in retelele de joasa tensiune, constand din : Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune a echipamentului si specializarea personalului de exploatare. La cerere se asigura service in perioada de garantie si post garantie .S.C.IPA S.A.
BUCURESTI, 712951,
Sector 1, Bd. Mircea Eliade 18,
Tel : +4021 230 7616, Fax : +4021 230 7063,
http://www.ipa.ro
E-mail:udrescuf@ipa.ro
Marketing- Tel / Fax : + 4021 230 1879