SISTEM INFORMATIC DESTINAT MANAGEMENTULUI ACTIVITATILOR SPECIFICE DIN UNITATILE SPITALICESTI


DESCRIERE GENERALA

Proiectul  urmareste realizarea unui sistem informatic de management al unitatilor medicale, modular , care sa integreze fluxurile de date specifice actului medical (fise pacienti, analize medicale, tratamente si medicatie, proceduri si diete etc). Se urmareste  inlocuirea  metodele clasice de management a unitatilor medicale, bazate pe circulatia documentelor tipizate,  cu sisteme informatice care asigura managementul integrat.
Software-ul implementat va asigura un grad inalt de  flexibilitate care  va permite atat controlul unitar al activitatilor complexe dintr-un spital cat si particularizarea la conditiile existente specifice fiecarei institutii medicale.

image
DOMENIU DE UTILIZARE
Managementul integrat al serviciilor medicale la nivel de spital.

BENEFICIARI Unitati spitalicesti
CARACTERISTICI
COMPONENTA SISTEMULUI

Proiectul  este realizat intr-o echipa multidisciplinara din care fac parte cadre medicale din Spitalul Clinic “Dr.I.Cantacuzino” din Bucuresti  si specialisti informaticieni din cadrul IPA SA. precum si cadre didactice din Universitatea Politehnica Bucuresti - Catedra de Automatica si Calculatoare.

S.C.IPA S.A.
BUCURESTI, 712951,
Sector 1, Bd. Mircea Eliade 18,
Tel : +4021 230 7616, Fax : +4021 230 7063,
http://www.ipa.ro/
E-mail:udrescuf@ipa.ro
Marketing- Tel / Fax : + 4021 230 1879