PROMED

 Platforma multifunctionala destinata optimizarii metodelor de diagnostic si decizie in  serviciile medicale

Home     despre Proiect            Resurse                Parteneri            Contact         Link PROMED

 

 

   IPA SA  

Conducator proiect

Adresa: Str. Calea Floreasca, Nr 169, Bucuresti

Tel:+4021 316 16 16; Fax: +4021 316 16 20

Director General: ing. Florian Udrescu

e-mail: udrescuf@ipa.ro

Infiintata in 1960 ca institut de cercetare - proiectare pentru automatizari,  IPA SA si-a pastrat pana in prezent profilul de baza:  cercetare - dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service si consultanta de echipamente si instalatii de automatizare si tehnologia informatiei (IT), in industrie (chimie, petrochimie, metalurgie, materiale de constructie, energetica, constructii de masini etc.), protectia  mediului (control emisii / imisii noxe, monitorizare parametri meteo-hidro), servicii pentru cetatean (informatizare spatii publice, control iliminare piste aterizare-decolare, monitorizare parametri seismici, supraveghere comportare baraje hidrotehnice, sisteme de securitate si alarmare incendiu).

Dupa 1990, IPA SA a devenit o societate comerciala pe actiuni, pastrandu-si profilul. Din 1997,  IPA SA a adoptat  o structura organizatorica flexibila, devenind  mai eficienta si mai profitabila. In prezent,  IPA SA este o societate integral privata care sistemul de management al calitatii specificat conform standardului SRENISO 9001:2001. IPA mai detine si alte certificari.

Prin sucursalele sale situate în principalele orase din România ( Cluj, Craiova, Galati), precum si prin  Punctele de lucru IPA SA acopera bine  teritoriul  tarii in domeniul sau de activitate.

IPA SA desfasoara activitati de R&D  pe  proiecte finantate intern (programele  PNCDI) si  international ( PC5, PC6, TTQM-PHARE, EUREKA, Leonardo da Vinci s.a.) cu finalizare prin valorificare / transfer tehnologic la societati productive din tara.

 IPA SA este  Unitate coordonatoare a  Programului  AMTRANS, componenta a PNCDI.

IPA SA a  initiat si organizeaza  conferinte / simpozioane cu participare internationala, precum :E-COMM-LINE, AQTR 2004 (Theta 14) (Cluj-Napoca, odata la 2 ani), SINTES 2005 Craiova, odata la 2 ani ,  si participa  la targuri si expozitii : TIB, HANNOVER MESSE, EUREKA-BRUXELLES etc.

ITC SA        

Partener

Adresa: Str. Calea Floreasca, Nr 167, Bucuresti

Tel: +402132.14.32 ; +402132.19.48; Fax: +402133.09.66

Manager General: : ing. Calin Sandovici

 e-mail: csandovi@itc.ro

ITC a fost fondat în 1967, ca institutie cu profil de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informatiei. ITC a avut în deceniile 7 si 8 un rol determinant în dezvoltarea

 tehnicii de calcul în România, cu realizari importante în domeniile: minicalculatoare si calculatoare de marime medie, echipamente periferice, calculatoare de proces pentru domeniul nuclear, sisteme de operare, asambloare, compilatoare, retele de calculatoare, sisteme de gestiune a bazelor de date, sisteme CAD/CAM.

 In perioada 1990 - 1993 a avut loc reorganizarea structurii şi profilului de activitate ale ITC. Incepând cu 1994, ITC a iniţiat o strategie de dezvoltare cu activităţi bazate în principal pe activităţi de cercetare-dezvoltare, dezvoltare de software la cerere, furnizarea de soluţii IT&C şi integrare de sisteme. In cadrul Programului Naţional de Cercetare, ITC a coordonat şi participat ca partener la numeroase proiecte  de cercetare-dezvoltare, cu aplicare în administraţie publică, transporturi, turism, mediu, industrie, medicină, promovarea patromoniului cultural românesc.

Membru fondator sau membru în asociaţiile: ATIC (IT & C Assoc.), ANIS    (Romanian Software Industry Assoc.), VECTOR             (Romanian Software Assoc. Federation), ARMI     (Romanian Multimedia Assoc.), TIGREUS (RATDC) - James Mason Univ. (Virginia, USA).

 

Spitalul  clinic de obstetrica si         ginecologie   "Cuza Voda " Iasi

Partener

Adresa: Str.Cuza  Voda  nr.34 Iasi 

 Tel/ Fax:  +40232/21.54.68

Manager Dr. Vicuta TODOSIUC

 

 

 Spitalul  clinic de obstetrica si ginecologie     "Cuza Voda " Iasi  este unul dintre cele mai vechi spitale din tara . În cadrul tradiţionalei politici filantropice a domnilor români, Grigore Al Ghica donează localul din vecinătatea Teatrului Naţional , situat pe uliţa Goliei pentru asistenţa medicală şi socială a mamelor şi copiilor, împreună cu mijloacele economice necesare- 15.000 de galbeni, mobilier, instrumentar, material moale etc. Astfel  ia nastere prin  Hrisovul nr.1/ 1 ianuarie 1852  INSTITUTUL GREOGORIAN .  Localul a funcţionat de la început ca unitate de învăţământ iniţial preuniversitar- şcoală de moaşe- pentru ca apoi, odată cu înfiinţarea FACULTĂŢII DE MEDICINĂ în anul 1879 să devină sediul clinicilor obstetricale şi ginecologice.    Munca de cercetare a profesorilor ieseni de la acest spital  s-a materializat şi în numeroase cărţi publicate de edituri din România şi din străinatate.

      In prezent Spitalul  "Cuza Voda "este implicat in multe  programe de cercetare. In Spitalului  de obstetrica si ginecologie functioneaza din anul 2001, in cadrul  programului guvernamental Romano - Elvetian  programul  RoNeonat. Prin acest program s-a creat Centrul Regional de Terapie Intensiva Neonatala din Maternitatea Cuza-Voda Iasi,  care reprezinta unul din centrele cele mai mari de Terapie Intensiva Neonatala din tara, cuprinzand 40 de paturi, Coordonator programului  RoNeonat este   doamna   Conf. Dr. Maria Stamatin

De-a lungul timpului, mari personalitati  ale medicinii romanesti au marcat activitatea Spitalului clinic de obstetrica si ginecologie "Cuza Voda" Iasi  : Anastasie Fătu,.Vasile Bejan,Nicolaie Zaharescu Karaman Eugen Bogdan Aburel,  Gh.Plăcinţeanu,Vasile Dobrovici,  Corneliu Gavrilescu si altii

Universitatea de  Medicina si Farmacie  "GR. T. POPA" Iasi

Partener 

                                                        

       

 

Adresa : str  Universitatii  nr 16  Iasi      

 Tel:  +40232/21.18.20; Fax: +40232/21.18.20 

 Rector:  Prof. Univ. Dr.  Vasile Astarastoae          

        e-mail: rectorat@umfiasi .ro 

 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi este unul dintre cele mai vechi aşezăminte de învăţământ superior din ţara noastră, a fost fondată în 1879, ca Facultate de Medicină, fiind ulterior asociată cu alte doua instituţii ce completează aria pregatirii medicale - Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară.

Infiintata o data cu Universitatea din Iasi, activitatea Facultatii de Medicina debuteaza la 1 decembrie 1879, datorita prezentei in Guvern a lui M. Kogalniceanu si N. Kretzulescu, precum si penuriei de cadre medicale dupa razboiul de independenta din 1877.

În anul 1991, institutului i se confera statutul de Universitate, primind numele celebrului reprezentant al Şcolii de Anatomie Funcţională Iaşi, Grigore. T. Popa. Ulterior în anul 1994 este inclusă şi Facultatea de Bioinginerie Medicală, singura de acest fel din România. Universitatea se mândreşte astăzi cu un valoros corp profesoral precum şi cu o bază materială şi tehnică modernizată, adecvată desfăşurării procesului didactic şi activităţii de cercetare ştiinţifică.         

Prin tradiţie, activitatea ştiinţifică reprezintă o prioritate atât a cadrelor didactice cât şi a studenţilor tuturor facultăţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi.Mărturie stau numeroasele simpozioane şi congrese interne şi internaţionale la care cadrele didactice ale universităţii ieşene au participat. De altfel, preocupate de activitatea de cercetare, cadrele didactice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” au obţinut numeroase contracte de cercetare, dezvoltare şi inovare atât în ţară cât şi în străinatate. Rezultatele acestor teme de cercetare, şi nu numai, au fost publicate sub formă de articole în reviste româneşti de specialitate, dar ţi în reviste din străinătate.

Munca de cercetare a profesorilor ieseni s-a materializat şi în numeroase cărţi publicate de edituri din România şi din străinatate dar şi în premii ale Academiei Romane.
Numărul impresionant de profesori membri ai Academiei de Ştiinte Medicale din România, premiile obţinute la nivel internaţional ca şi prezenţa în organizaţii internaţionale de prestigiu reprezintă, de asemenea, o recunoaştere a Şcolii medicale iesene.
Îndrumători de doctorate, cadrele medicale ieşene au fost cooptate şi în centre de cercetare din ţară şi din străinătate.

            Pe parcursul studiilor, activitatea ştiinţifică studenţească se desfaşoară în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, arondate fiecărei discipline din UMF Iaşi. Acestea sunt conduse de cele mai experimentate cadre didactice ale universităţii noastre. Aici, în primele etape, studenţii învaţă ABC”-ul cercetării ştiinţifice: care sunt etapele procesului de cercetare ştiinţifică, cum se realizează un protocol experimental, cum se realizează o documentare, care sunt sursele pentru o documentare complexă, care sunt regulile de etică care trebuiesc îndeplinite şi care sunt regulile ce trebuiesc îndeplinite pentru publicarea rezultatelor obţinute.

De-a lungul timpului, mari personalitati au marcat activitatea Universitatii de Medicina: Grigore T. Popa, Leon Scully, Petru Poni, C.I. Parhon, Aristide Peride, Ion Ciure, Ludovic Russ, Ernest Juvara, C. Proca, N. Leon, V. Sion, Fr. Reiner, E. Riegler, Al. Slatineanu, I. Tanasescu, A. Tupa, V. Rascanu, L. Baliff, J. Nitulescu, O. Franche, Vl. Butureanu, P. Vancea si altii.

 

ICI

 

Partener

Adresa:  Bd. Mareşal Al. Averescu nr. 8-10,Bucuresti

Tel: +4021 316 12 59/+40316 07 36;  Fax: +40 21 316 10 30

Director general: dr. ing. mat. Gabriela Rodica HRIN

·        e-mail: Rodica.Hrin@ici.ro

 

In 1970-este înfiintat Institutul Central de Informatica (ICI) având menirea de principal centru pentru cercetare avansata în informatica. De-a lungul celor peste treizeci de ani de existenta, ICI a fost reorganizat sub diferite titulaturi.  In 1971 este înfiintat Institutul Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace de Automatizare (ICSCMA) iar  in 1973  ICSCMA devine Institutul Central pentru Conducere si Informatica (ICCI).

 In 1990  Institutul de Cercetari în Informatica (ICI) se reconstituirea ca institut de sine statator si adaptarea la cerintele economiei de piata, cu intentia de a continua activitatile de cercetare stiintifica iar in 1998 - în temeiul HG nr.936/23 decembrie 1998, ia fiinta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatica - ICI Bucuresti.

 In ianuarie 2001, ICI a obtinut, din partea companiei "SGS România S.A. - Servicii certificare internationala", certificarea ISO 9001 pentru activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica care are ca rezultate produse, tehnologii, sisteme si servicii în domeniul tehnologiei informatiei

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatica - ICI Bucuresti este o institutie extrabugetara, care a fost înfiintata în scopul desfasurarii, cu prioritate, a activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica în domeniul TIC prin realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica în domeniu, si al participarii la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si a strategiei de informatizare a societatii românesti.

Obiectul principal de activitate al ICI consta în efectuarea de cercetari stiintifice si dezvoltare tehnologica în domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor de date, suport pentru dezvoltarea societatii informationale.