REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA


Continut / Contens -2000 :

nr. 1 / 2000
1.  Aprecieri comparative privind programele de învatare si educationale în domeniul comertului electronic si al tranzactiilor electronice de afaceri
     Dr. G. Sandulescu, Drd. M. Bistran
1. Comparative asseessment of some programmes for learning & training in e-Business / e-Commerce 
    Dr. G. Sandulescu, Drd. M. Bistran  (English Language)
5.  Analize termice în topituri metalice
     A. Botu, M. Staicu (partea a III-a) (Romanian  Language)
5.  Thermical analyses in metallic melts
      A. Botu, M. Staicu (part III)
15. Problema reglarii  sistemelor de control cu actiune "tot-sau-nimic" 
      Sergiu Iliescu,  Calin Soare
15. The Pursuit Problem of Control Systems with Relay Action 
      Sergiu Iliescu,  Calin Soare (English Language)
21. Evolutia dezvoltarii tehnologice într-un sistem având la baza automate celulare stochastice
      Calin Soare
21. Evolution of  Technological Growth in a Model Based on Stochastic Cellular Automata 
      Calin Soare (English Language)
23. Identificarea bobinelor electrice cu spire în scurtcircuit, folosind un dispozitiv cu traductor Hall
      A. Heler, I. Vertres,  St. Haragus  (Romanian Language)
23. Electric coil with shortcut windings  identification, using a device with Hall transducer
      A. Heler, I. Vertres,  St. Haragus

 nr. 2 / 2000

1.  Protocolul HART: un concept ce s-a impus  el însusi
     Alexandru Botu
 1.  The HART protocol :  a concept which has asserted itself
     Alexandru Botu ( English language)
7.  Sistem de masurare directa a componentelor  nesimetrice în sisteme trifazate. Dorian Samfiroiu (Limba româna) 7.  A direct unsymmetrical components  measurement system for three-phase systems.  Dorian Samfiroiu
17. Posibilitatea reprezentarii experimentale a polinomului de gradul unu folosind  multiplicatorul Hall. A. Heler, I. Vetres ( Limba româna) 17. The experimental representation possibility  for I-grade polynom using the Hall multiplier.  A. Heler, I. Vetres
21. Centru regional de monitorizare si prognoza a mediului în conditii de risc tehnologic.  Gabriel Vladut (Limba româna) 21. Regional Center for environmental monitoring and prognosis in technological risk conditions. Gabriel Vladut
25. Sistem independent bazat pe energii neconventionale, elaborat de IPA SA:  aspecte privind monitorizarea si optimizarea
      Silvian Fara, Dumitru Finta, Marian Banica
25. Independent system based on renewable energy technologies developed by IPA SA: monitoring and optimisation aspects
      Silvian Fara, Dumitru Finta, Marian Banica
37. Contributii asupra controlului sistemelor dinamice neliniare cu retele neuronale. Teza de doctorat (rezumat)- Autor:   Inginer Eduard NAUM. Conducator stiintific:  Prof.dr.ing. Dumitru Popescu, 01. 2000, Universitatea "Politehnica" Bucuresti  37. Contribution of non-linear dynamic systems with neural networks. Doctor's thesis (abstract). Author: Dipl.eng. Eduard NAUM; Coordinator: Prof.dr.ing. Dumitru Popescu, January, 2000, " Politehnica" University, Bucharest, Romania
39. Strategii optimale de achizitie si de procesare a informatiilor la bordul aeronavelor cu asigurarea veridicitatii si conformitatii acestora. Teza de doctorat  (rezumat)
Autor: Ing.Pericle Gabriel MATEI, Conducator stiintific:  Prof.dr.ing. Gabriel Ionescu, 01.2000, Universitatea "Politehnica" Bucuresti 
39. Optimal strategies for acquisition and information's processing on aircraft board, with your truthfulness and conformity assurance, Doctor's thesis (abstract)
Author: Dipl.eng. Pericle Gabriel MATEI, Co-ordinator:  Prof.dr.ing. Gabriel Ionescu, January 2000, " Politehnica" University, Bucharest, Romania

nr. 3 / 2000

1.   Rezultate ale proiectului  VICTORIE  (UE) - suport important pentru E&T în  e- Commerce.
Karin  RAD, Austria; Xara FALKOU , Grecia; Gheorghe M. SANDULESCU, Mariana  BISTRAN, IPA SA, Romania; Luis Alberto VIELBA, Maria Angeles PEREZ, Marta GONZALEZ, Spania; Paul BAKER, David SCOTT, Anglia.
1.   The  EU  Commission  VICTORIE  Project  results  - important  means  for E&T  in   e-COMMERCE
Karin  RAD, Austria; Xara FALKOU , Greece; Gheorghe M. SANDULESCU, Mariana  BISTRAN, IPA SA, Romania; Luis Alberto VIELBA, Maria Angeles PEREZ, Marta GONZALEZ, Spain; Paul BAKER, David SCOTT, UK . (English language)
7.   CDMA - Acces multiplu cu diviziune de  cod
      Eugen Pop, Roxana ANTOHI
7.  CDMA - Single User Receiver 
    Eugen Pop, Roxana ANTOHI (English language)
11. Implementarea cursurilor si a planului de învatamânt pentru e-Commerce / Business through Internet, e-Business  / Tele- banking la facultatea de management administrativ de la Universitatea Ecologica din Bucuresti, odata cu primele cai si dezvoltari mondiale
Camelia CAMASOIU, E.U.University, Gheorghe SANDULESCU, Mariana Bistran, eCIC –IPA SA, Bucuresti
11. The implementation of the courses and curricula of e-Commerce / Business through Internet, e-Business /Tele-banking, at the Financial, Accounting and Administrative Management Faculty of the Ecological  University Bucharest, between  the first  developments  and approaching in the world
Camelia CAMASOIU, E.U. University, G. SANDULESCU, Mariana Bistran, eCIC –IPA SA, Bucharest (English language)
15. Receptor multiuser adaptiv CDMA
       Eugen Pop
 15. A CDMA adaptive multiuser receiver
        Eugen Pop (English language)
23. De la documente vechi ale lui DRACULA  la limbaj si standarde moderne în folosul E-Banking, E- Commerce and Mobile E- Commerce ( ME - COMMERCE ) : XML,  EBXML, WAP  si  WML. Preocupari ale Centrului  eCIC din IPA SA.
G. SANDULESCU, Florian UDRESCU, M. BISTRAN, 
23. From DRACULA’s old papers and old stamps  to advanced languages and standards for assisting E-Banking, E- Commerce and Mobile E-Commerce (ME-COMMERCE ): XML,  EBXML, WAP and WML. Activities of eCIC – e-Commerce Initiative and Center,  of IPA SA, achievements in the e-commerce fields“
G. SANDULESCU, Florian UDRESCU, M. BISTRAN 
31.  Aspecte de detaliu privind senzorii de presiune piezorezistivi (traducere si prelucrare text dupa articolul "Demystifying Piezoresistive Pressure Sensors"   - publicatia "Sensors", iulie 1999, autori Bernhard Konrad si Martin Ashauer) 31. Piezoresistive pressure sensors - details (translation and personal comment according to the article "Demystifying Piezoresistive Pressure Sensors" -"Sensors" magazine, July 1999, written by Bernhard Konrad and Martin Ashauer)

nr. 4 / 2000

1.   IPA SA - 40 ani de experienta în domeniul automatizarilor   1.  IPA SA - 40 years experience in automation engineering field
3.   Receptor  multiutilizator pentru sisteme CDMA
      Autor: Eugen Pop
 3.  Multi-user receiver for CDMA systems
      Author: Eugen Pop (English language)
9.   Solutii I.T.S. în domeniul transportului de calatori în localitatile urbane. Dorian Samfiroiu  9.  ITS solutions for urban public passenger transport . 
       Dorian Samfiroiu
15. Sisteme de comunicatii cu secventa directa
      Eugen Pop
15. Communication systems with direct sequence
      Eugen Pop (English language)
21. Determinarea rezistivitatii si a coeficientului hall prin asezarea nesimetrica a electrozilor la placi circulare
      Ioan Vetres
21. Resistivity and Hall coefficient determination through unsymmetrical display of the electrodes at circular plates
       Ioan Vetres 
25. Dispozitiv cu traductor hall pentru determinarea existentei scurtcircuitului si a locului spirelor scurtcircuitate la înfasurarea masinii de curent continuu
      Autori: A.Heler, I.Vetres
25. Hall transducer equipment to determinate the short-circuit existence and short-circuited hoops place while winding the current continuous machine
      Authors: A.Heler, I. Vetres