REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2001 :
nr. 1 / 2001

1.  Misiune posibila Sa înlaturam bariera digitala
Silviu Dorian CHELARU
1.  Possible Mission - Out of the Digital Frontier
     Silviu Dorian CHELARU
25. Tehnici de modulatie cu deplasare de faza în  cuadratura a semnalelor.  Eugen POP 25. Techniques for signals modulation with phase shift keying in quadrate.  Eugen POP
29. Proiectele europene  VICTORIE si TRIAINA, elemente foarte importante pentru instruire în e_Commerce si e_Shipping
     Dr.G. M. SANDULESCU, Drd.M. BISTRAN
29. EU Commissions,  Projects, VICTORIE and   TRIAINA, the very important elements for the training and e_Learning in  e_Commerce   and e_Shipping
     Dr.G. M. SANDULESCU, Drd.M. BISTRAN
33. Sistem integrat de monitorizare inundatii si poluare în bazine hidrografice
      Silviu Dorian CHELARU, G. VLADUT,   A. BOTU, N. NEAGU
33.  Mis into Floods  and  Polution  in Hydrografic Areas
       Silviu Dorian CHELARU, G. VLADUT,  A. BOTU, N. NEAGU
39. Reconstructia spatiala a obiectelor tridimensionale reprezentate prin sectiuni plane paralele.
 S. PETRESCU, Zoea RACOVITA, C. TUDOSE
39. Reconstruction of three-dimensional Objects from Parallel Planar Sections Analysis and Solutions for the Main Resulted Sub - Problems,   S. PETRESCU, Zoea RACOVITA, C. TUDOSE
45. Asistenta computerizata pentru controlul decizional si de proces în  minele de suprafata. 
Silviu Dorian CHELARU, G. VLADUT, V. OGARLACI
45. Computerized Assistance for Decisional and Process Control in Surface Mining
      Silviu Dorian CHELARU, G. VLADUT, V. OGARLACI
51. Participarea comunitatii tehnico-stiintifice românesti la Programele Comisiei Europene  /  UE 
      Gabriel SPIRIDON 
51. Participation of technical and scientific Romanian community to the EU / EU Commission Programs.
      Gabriel SPIRIDON

nr. 2 / 2001

1. Sisteme cu secventa directa cu modulatie QPSK si MSK
    Eugen POP
1. QPSK and MSK - Direct systems with modulation 
    Eugen POP
7. Concepte moderne în automatizarea fabricilor de ciment
    Doru OPRISESCU
 7. A modern concepts for automation in the cement plants
    Doru OPRISESCU
11. Centru regional de monitorizare a mediului în conditii de risc industrial
Silviu Dorian CHELARU, Gabriel VLADUT
11. MIS ENVIRONMENTAL CENTER IN INDUSTRIAL RISK CONDITIONS
Silviu Dorian CHELARU, Gabriel VLADUT
17. Echipamente de compensare automata a puterii reactive in retele trifazate simetrice de joasa tensiune
Victor MIHAESCU, Gerhard SCHWARCZ
17. Equipments for reactive power automatic compensation in low voltage symmetrical triphase networks
Victor MIHAESCU, Gerhard SCHWARCZ
25. Training si promovare  a tehnologiilor pentru energii neconventionale
     Silvian Fara, Dumitru Finta, Laurentiu Fara, Juan Fraga
25. Sustainable energy technologies training and promotion in Romania
      Silvian Fara, Dumitru Finta, Laurentiu Fara, Juan Fraga 

nr. 3 / 2001

1. Sistem de supraveghere a calitatii mediului pe platforme industriale
    R. ANTOHI, P. ANCUTA, D. CONSTANTINESCU, O. POPESCU
 1. System for environment quality supervision on the industrial platforms
    R. ANTOHI, P. ANCUTA,  D. CONSTANTINESCU, O. POPESCU
7. INTREPRINDERILE VIRTUALE,  puntea decisiva în crearea conceptelor eEUROPE+, eEUROPE,  ERA
    G. M. SANDULESCU, F. UDRESCU, M. BISTRAN,
7. VIRTUAL INSTITUTES, the  decisive bridge  with the aim of the creation of eEUROPE+, eEUROPE,  ERA  .
    G. M. SANDULESCU, F. UDRESCU, M. BISTRAN
15. Modernizarea tehnologiei de telemasurare si telecomanda a statiilor de alimentare cu energie electrica  pentru reteaua de mijloace de transport urban
     Ioan STOIAN, Eugen STANCEL, Doina CAPATÂNA, Ovidiu GHIRAN, Claudiu SZEKELY 
15. Modernisation of electric stations tele-measuring and tele-control technology for urban transport network
     Ioan STOIAN, Eugen STANCEL, Doina CAPATÂNA, Ovidiu GHIRAN, Claudiu SZEKELY 
19. IT in automatizari si in industrie, în general
     A.BOTU, D. BRUDA
19. IT in automation processes and industry - general considerations
     A.BOTU, D. BRUDA
21. Procedee de invatare clasice si electronice în comert electronic si activitati conexe. Cursuri si prezentari în domeniu la EU University din Bucuresti 
     G.M. SANDULESCU,  C. CAMASOIU, M. BISTRAN
21. The Learning & eLearning in the eCommerce and eActivities. Courses and curricula in e-Business,  e-Commerce and eActivities at the  EU University  of  Bucharest 
       G. M. SANDULESCU,  C. CAMASOIU, M. BISTRAN
23. Centru de formare profesionala si reconversie a fortei de munca bazat pe conceptul de intreprindere virtuala
      IPA - CIFATT Cluj 
23. Center for work force professional training and recovering - based on virtual enterprise concept
      IPA - CIFATT Cluj 

nr. 4 / 2001

1. Consideratii privind sistemele de achizitii de date
     D. SAMFIROIU
1. Considerations regarding data acquisition systems
    D. SAMFIROIU
15. Noi pasi în dezvoltarea procedeelor de invatare clasice si electronice în comert electronic în Europa. 
      G.M. SANDULESCU,  C. CAMASOIU, M. BISTRAN
15. The new steps in the development of  Learning & eLearning in  e-Commerce in Europe.  An eEurope + Action 
       G. M. SANDULESCU,  C. CAMASOIU, M. BISTRAN
17. TELE-PRODCONT, un soft pentru e-Commerce / e-Business în petrochimie 
       C. RESTEANU, M. DOBRE, S. MASEI
17. TELE-PRODCONT, a software for e-commerce and e-business in petrochemistry
      C. RESTEANU, M. DOBRE, S. MASEI
21. Licitatie informativa: oportunitati de serviciu in noul mediu electronic.  D. SPOREA 21.  Information brokerage: job opportunities in the new e-nvironment. D. SPOREA
29. Utilizarea internet-ului in educatia la distanta
      A. NÁAJI, C. BÁLA
29. Using internet in distance education
       A. NÁAJI, C. BÁLA
33.    Modelarea si testarea în aplicatii de comert electronic
       G. AVRAM
33. Modeling and Testing E-Commerce Applications
     G. AVRAM
39. Consideratii asupra impactului si evolutiei comertului electronic
      R. STEFANESCU, D. AUR
39. Considerations on E-commerce impact and evolution
        R. STEFANESCU, D. AUR
43. Noi paradigme ale activitatii. A. TOIA 43. New paradigms of work.  A. TOIA