REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2002 :

nr. 1 / 2002
1 . Definirea rezistentei electrice a placilor Hall de forma arbitrara,  I. VETRES,  O. VETRES 1 . Electrical resistance definition in arbitrary shape Hall plates
     I. VETRES,  O. VETRES
5. Centru de monitorizare a mediului prin metode fuzzy si retele neurale, I. HAMBURG, G. VLADUT, S. BALANICA 5. Environmental monitoring centre using fuzzy methods and neural networks,   I. HAMBURG, G. VLADUT, S. BALANICA
11. Sistem automat de protectie la preîncalzire regenerativa a apei de alimentare, N. MIRON  11. Automation system for feeding water regeneration preheating protection, N. MIRON
15. Sisteme  traductibile, G. ROTAR 15. Convertible systems, G. ROTAR
19. Retea de Centre Cibernetice - O oportunitate pentru dezvoltare aplicatii de e-Learning, F.UDRESCU, D. CHELARU, A. BADOIU 19. Cyber Center Network - An Opportunity for e-Learning Applications Development, F.UDRESCU, D. CHELARU, A. BADOIU
27. Comunitatea virtuala VIRTCOM - celula cunoasterii ca baza a societatii informationale, A. BOTU, S. CHELARU, S. PETRESCU, A. BADOIU 27. VIRTCOM - Virtual community, the cell of the knowledge based information society, A. BOTU, S. CHELARU, S. PETRESCU, A. BADOIU
35. Consideratiuni privind Sistemele de fabricatie post - CIM, 
Dr. ing. M. ARHIP 
35. Considerations regarding Post -CIM manufacturing Systems,  Dr. ing. M. ARHIP

nr. 2 / 2002

1. Sistem automat pentru debitarea automat - optimizata a taglelor în fluxul de laminare,  I. MICIU  1 . Automation system for optimized dividing of bar strips in lamination flux ,  I. MICIU
9. Sistem informatic de monitorizare continua a emisiilor de noxe - proiect EUREKA EU1617EMS ,  F. UDRESCU, G. SPIRIDON, S. FIRICAN,  D. SERBAN, N. TUDORANCESCU  9. E!1617 EMS EUREKA Project - Computing System for Continously Emission Monitoring,  F. UDRESCU, G. SPIRIDON, S. FIRICAN,  D. SERBAN, N. TUDORANCESCU
13. Sistem predictiv  pentru monitorizarea coroziunii  industriale,
G. SPIRIDON, I. PASE, S. FIRICAN
13. Predictive System for Industrial Corrosion Monitoring, 
G. SPIRIDON, I. PASE, S. FIRICAN
17. Sistem complex de automatizare pentru supravegherea indicilor de performanta a sondelor de foraj,
C. CRISTESCU, L. DIVORA 
17. Complex automation system for deep-well drilling plant performing parameters supervision,
C. CRISTESCU, L. DIVORA
27. Sistem telematic de monitorizare si comenzi, multicanal, pentru incinte cu mediu potential exploziv,  L. DIVORA  27. Control and monitoring telematic system, multi channels, for enclosures with potential explosive medium , L. DIVORA
41. Teleservice  pentru sisteme de automatizare care utilizeaza  automate programabile , V. RAILEANU, M. UJICA , G. CLUCERU  41. Teleservice for automation systems using PLC's ,
V. RAILEANU, M. UJICA , G. CLUCERU
47. "INSTITUTE VIRTUALE - elemente decisive in dezvoltarea prezenta a stiintei si tehnologiei", G.M. SANDULESCU, 
F. UDRESCU, M. BISTRAN 
47. “VIRTUAL INSTITUTES  the decisive elements in the present Science and Technology development“, G.M. SANDULESCU, F. UDRESCU, M. BISTRAN

nr. 3 / 2002
1. Analiza spectrala a semnalelor cu secventa directa, 
E. POP,  R. ANTOHI 
1. Spectral analysis of signals with direct sequence, 
E. POP,  R. ANTOHI
5. Sistem automat de monitorizare, conducere si control  a procesului de laminare,  I. MICIU 5. Automatic system for rolling mill process monitoring and control,  I. MICIU
15.  Particularitati ale utilizarii unui sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pentru retelele de distributie urbana  a energiei electrice,  M. D. SIMHAS 15.  Characteristic feature of SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system using for urban electric current distribution networks,  M. D. SIMHAS
21.  Realizarea corelarii în sistemele cu secventa directa, aflate în conditii de interferente si bruiaj ,  E. POP,  R. ANTOHI  21.  Correlation achievement in the direct sequence systems under interference and jamming conditions,  E. POP, R. ANTOHI
25.   Modelarea regimului nominal de functionare a unei instalatii de turbine cu gaze,  M. RAT  25.  The nominal regime operation modelling for gas turbine installation, M. RAT
33.  Sistem automat pentru analiza continutului de armonici a tensiunii de alimentare în scopul controlului factorului de putere în cadrul instalatiilor dotate cu convertizoare de curent continuu, 
I. MICIU
  33.  Automatic system for analyse of the harmonic content of  voltage supply in application for the power factor control in installation using D.C. converters ,
I. MICIU

nr. 4 / 2002

1.   Monitorizarea si controlul de la distanta a utilitatilor din cladiri, A. BADOIU, V. CÂRSTESCU 1. Building utilities remote monitoring and control , A. BADOIU, V. CÂRSTESCU
5.  Receptor linear DS - CDMA,  E. POP , S. OSNAGA 5. A DS-CDMA linear receiver, E. POP , S. OSNAGA
9. Utilizarea automatelor programabile pentru conducerea proceselor de tratament termic, M. UJICA, V. CRAETE, 
B. POPESCU
9.  PLC's utilization for heat treatment processes control, 
M. UJICA, V. CRAETE, B. POPESCU
13.  Analiza unui receptor linear DS -  CDMA, 
E. POP , S. OSNAGA
13.  Analisys of a linear DS - CDMA receiver, 
E. POP , S. OSNAGA
17. Efectele distorsiunilor armonice asupra masurarii de putere activa si de putere reactiva  în domeniul timp-frecventa utilizând transformata wavelet discreta, M. PETRESCU 17. The harmonic distortion regarding active and reactive power measuring in the time-frequency domain using the discrete wavelet  transformation,  M. PETRESCU
25. Tele-AUCTION, un software pentru e-procurement, 
C. RESTEANU
25.  Tele-AUCTION, a software for e-procurement,
C. RESTEANU