REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

 

Continut / Contens -2003 :

nr. 1 / 2003

1.   Posibilitatea realizării unui debitmetru cu paletă şi traductor Hall de deplasare unghiulară
      A. HELER

1.   The realizability of a flowmeter based on an angular displacement Hall transducer
         A. HELER

4.  Calculul densităţii spectrale de putere pentru un sistem cu salt de frecvenţă coerent
     E. POP, S. OSANAGA

4.  Power Spectral Density Calculation for a Coherently Frequency Hopping System
     E. POP, S. OSANAGA\

7.   Modelarea experimentală a polinoamelor cu ajutorul multiplicatoarelor Hall       A. HELER, I. VETREŞ 

7.   Hall multipliers in experimental polynomials modeling
        A. HELER, I. VETREŞ

10. Sisteme cu salt de frecventa coerente
      E. POP, S. OSNAGA

10. Coherently Frequency Hopping Systems
      
E. POP, S. OSNAGA

13. Program Matlab pentru proiectarea  unui servoamplificator cu amortizare      electronica utilizand un motor de c.c. Portescap cu rotor cilindric
      C. DUMITRACHE

 13.  Matlab program for electronic damping servo amplifier designing uzing a Portescap d.c. motor with cilindric rotor
C. DUMITRACHE

18.  Program pentru construcţia unui  estimator pentru funcţia Weibull triparametrică.
C. SOARE, M. POPESCU,  M. SIMONCA

18.  A program  for     construction of  the three parametric Weibull function  estimator
 C. SOARE, M. POPESCU, M. SIMONCA

22. Utilizarea tehnicilor Built-In Self-Test,   bazate pe arhitecturi client-server,  pentru creşterea disponibilităţii sistemelor distribuite      L. MICLEA, E. SZILÁRD

22. The Built-In Self-Test practicesutilization based on client-server architectures for distributed systems availability increasing       L. MICLEA, E. SZILÁRD

31. CSCS 14 - A 14-a conferinta internationala de sisteme de control si stiinta  computerelor,
 
2-5 iulie 2003, Bucuresti

31. The 14th International conference on Control Systems and Computer Science - CSCS 14,
 
July 2 - July 5, 2003 Bucharest, Romania

33. SCI 2003 - A 7-a multiconferinta  mondiala de Sistemica, Cibernetica si Informatica,
      27-30 iulie 2003, Orlando, Florida, SUA

33. The 7th World Multi-Conference on  Systemics, Cybernetics and Informatics- SCI 2003,
July 27-30, 2003, Orlando, Florida (USA)

37. E_COMM_LINE 2003 - A 4-a conferinta europeana de e-Commerce / e-Work / e-Learning / e-Health /  e-Banking /  e-Business, On-Line Services, Virtual Institutes si influentele acestora asupra mediului social si  economic,E_COMM_LINE 2003,
        25-26 septembrie 2003, Bucuresti, Romania

37.  The 4-th European Conference on   e-Commerce / e-Work / e-Learning /  e-Health / e-Banking /  e-Business,  On-Line  Services, Virtual Institutes, and their Influences on the Economic and Social  Environment  -E_COMM_LINE 2003,
September 25-26, 2003, Bucharest, ROMANIA

41. SAER-2003 - A 17-a conferinta internationala de sisteme pentru  automati zare a ingineriei si cercetarii
Casa internationala a Oamenilor de Stiinta, septembrie 2003, Varna, Bulgaria

41. The 17 th International Conference - Systems for Automation of Engineering and Research,  SAER-2003,
International Home of Scientists, Varna (St.Konstantin resort), Bulgaria, September 2003

43. IAD'2003 - Workshop de asamblari si dezasamblari inteligente
9-11 octombrie 2003, Bucuresti, Romania

43. IFAC  Workshop  on  Intelligent Assembly  and Disassembly  IAD'2003
 Bucharest, Romania,  9 - 11 October 2003

 nr. 2 / 2003

1.  Un instrument original pentru masurarea  impedantei bioelectrice la o frecventa fixa
   
I. NEBEL, A.CRISTESCU, M. HÂNCU

1. Original appliance for bioelectric impedance measurement at a fixed frequency
  
I. NEBEL, A.CRISTESCU, M. HÂNCU

7.  Dispozitiv pentru măsurarea capacităţii electrice a condensatoarelor electrice,   folosind multiplicatorul Hall
     A. HELER
 

7. Device for electric capacity measurement -    based on the Hall multiplier
     A. HELER

10. Electrozi activi sau armaturi active  pentru masuratori in analiza bioimpedantei       I. NEBEL, A. CRISTESCU, M. HÂNCU

10. Active electrodes or shields driving in b.i.a. measurements       I. NEBEL, A. CRISTESCU, M. HÂNCU

16. Situatia prezenta si posibilitatile de  dezvoltare a surselor de energie fotovoltaica in Romania. Legislatia  romaneasca actuala si propuneri de      imbunatatire
      S. FARA, D. FINTA, S. TONCEA
 

16. Present Status and Possibilities of Development of Photovoltaic Energy  Sources in Romania.  Current Romanian Legislation and Proposed Improvements
 S. FARA, D. FINTA, S. TONCEA 

23. Tele-PROCESSING - un software  pentru dezvoltarea electronica a       afacerilor in uzinele petrochimice
      C. RESTEANU

23. Tele-PROCESSING, a software for  petrochemical plants’ electronic  processing business
     
C. RESTEANU

34. Aplicaţie software de informare şi plată prin mijloace electronice a impozitelor  şi taxelor  locale
 A. BĂDOIU, V. NOJE, A. BOTU,  S. PETRESCU

 34. Software application for local tax  information and payment using  electronic methods     
 A. BĂDOIU, V. NOJE, A. BOTU, S. PETRESCU

37. Inspectia vizuala a barajelor hidrotehnice utilizand tehnici de vizionare pe computer
      I. STOIAN, M. GORDAN,   D. CĂPĂŢÂNĂ, L. MICLEA,  Jordi Freixenet BOSCH

37.Visual inspection of hydro dams using  computer vision techniques I. STOIAN, M. GORDAN,   D. CĂPĂŢÂNĂ, L. MICLEA, Jordi Freixenet BOSCH

4-. A 4-a conferinta europeana de e-Learning  / e-Business / e-Commerce / e-Work /  e-Health / e-Banking / e-Democracy / BB & On -Line Services Applications, Noi medii de lucru, institute virtuale si influentele acestora asupra mediului social  si economic,
25-26septembrie, 2003,Bucuresti, Romania

4-. 4-th European Conference on e-Learning /e-Business / e-Commerce / e-Work / e-Health       / e-Banking / e-Democracy / BB& On -Line  Services Applications, New Working  Environments, Virtual Institutes, and their  Influences on the Economic and Social  Environment,
September 25-26, 2003,
 Bucharest, Romania

45. CEBOS - Proiect al Comisiei Europene -
informatii finale

45. CEBOS EU Commission project  -
 final
 information

46. SAPTAMANA STIINTEI  - Stiinta si  tehnologia utilizarii resurselor de apa 
18-21 octombrie 2003, Damasc, Siria

46. SCIENCE WEEK - Water resources using technology and science
 October, 18 - 21, 2003, Damasc, Siria

47. Simpozionul stiintific international         “SINTES 11” cu sedinta de parteneriat      pentru proiecte FP6,
23-24 octombrie 2003, Craiova

47. The International Scientific Symposium  “SINTES 11”  with Workshop Partnership      for FP6 projects,
 October 23-24, 2003, Craiova

49. Conferinţa Naţională de Management şiInginerie Industrială  cu tema  "MANAGEMENTUL ÎN SECOLUL 21",
 20-21 noiembrie 2003, Bucureşti

49. Management and Industrial Engineering National Conference with  the Theme "MANAGEMENT  IN 21 st CENTURY"
 November, 20-21, 2003, Bucharest

51.SIPA "03 - A 3-a Conferinta internationala  "Sisteme integrate pentru productia agro-alimen-tara" 
 20 - 22 noiembrie 2003, Timişoara

51. SIPA "03 - 3rd International Conference "Integrated Systems for Agri-Food Production",
November, 20-22nd , 2003, Timişoara

nr. 3 / 2003

1.  Sistem distribuit integrat de conducere  a autotestării bazat pe  WEB/WAP     
 L. C. MICLEA, Enyedi Szilard

1.  WEB/WAP‑Based Distributed Built-In Self- Test Management
 
L. C. MICLEA, Enyedi Szilard

5.  Automatizarea generatoarelor de gaz ENDO pentru cuptoare de tratament termic în  atmosferă gazoasă
B.POPESCU, V. CRAETE

5.  Automation of ENDO gas generators for thermal treatment kilns in gas      environment
 B.POPESCU, V. CRAETE

8.  Sistem distribuit integrat de administrare a autotestarii prin WEB
 L. C. MICLEA, Enyedi Szilard

8.   Distributed Built‑In Self‑Test Administration through the WEB
 L. C. MICLEA, Enyedi Szilard

13. Centru robotizat virtual     
C. COMŞA, R. MITRICĂ,        M. NIŢULESCU, G. VLĂDUŢ

13. Virtual robot center
C. COMŞA, R. MITRICĂ,  M. NIŢULESCU, G. VLĂDUŢ

19. Monitorizarea activităţii de producţie a utilajelor din carierele miniere
 
M. DOBRICEANU

19.  Production installations monitoring in open-pits mining
M. DOBRICEANU

27. Dispozitiv pentru înregistrarea presiunii  fluidelor, folosind manometrul cu plutitor echipat cu un traductor Hall de deplasare  liniară
A. HELLER

27. Fluid preassure-recording device based  on a floating-baloon manometer equipped with a linear-displacement hall transducer
A. HELLER

31. A 4-a conferinta europeana de e-Learning  / e-Business / e-Commerce / e-Work /  e-Health / e-Banking / e-Democracy /BB & On -Line Services Applications,  Noi medii de lucru, institute virtuale si influentele acestora asupra mediului social  si economic, 25-26septembrie, 2003, Bucuresti, Romania

31. 4-th European Conference on e-Learning / e-Business / e-Commerce / e-Work / e-Health  / e-Banking / e-Democracy / BB& On -Line Services Applications, New Working  Environments, Virtual Institutes, and their   Influences on the Economic and Social Environment,
September 25-26, 2003 Bucharest, Romania

35. Simpozionul stiintific international  “SINTES 11” cu sedinta de parteneriat  pentru proiecte FP6, 23-24 octombrie 2003, Craiova

35. The International Scientific Symposium  “SINTES 11”  with Workshop Partnership    for FP6 projects, October 23-24, 2003, Craiova

37. Conferinţa Naţională de Management şi Inginerie Industrială  cu tema "MANAGEMENTUL ÎN SECOLUL 21",
20-21 noiembrie 2003, Bucureşti

37. Management and Industrial Engineering National Conference with  the Theme        "MANAGEMENT  IN 21 st CENTURY"
November, 20-21, 2003, Bucharest

39.SIPA "03 - A 3-a Conferinta internationala  "Sisteme integrate pentru productia agro-alimen tara"  20 - 22 noiembrie 2003, Timişoara

39. SIPA "03 - 3rd International Conference   "Integrated Systems for Agri-Food Production",
 November, 20-22nd , 2003, Timişoara

41. SAPTAMANA STIINTEI  - Stiinta si tehnologia utilizarii resurselor de apa 
18-21 octombrie 2003, Damasc, Siria

41. SCIENCE WEEK - Water resources using  technology and science
October, 18 - 21, 2003, Damasc, Siria

nr. 4 / 2003

1.   Interfaţă serială microprogramată
     
E. POP

1.   Micro-programmed serial interface
      E. POP

6.   Traductor de presiune diferentială de precizie, cu protecţie la suprasarcini, realizat cu mărci tensometrice
P. VISU
 

6.   High precision differential pressure transducer, with overload protection,  manufactured with strain gauges
P. VISU

12.  Consideraţii  privind  gestiunea depozitelor  de  lichide
 
A. BOTU

12. Considerations about the monitorin  of warehouses for liquids
A. BOTU

29.  Sistemului SOMCET-Net un nou pas spre siguranţă şi responsabilitate în transportul rutier
G. R. HRIN, L.E. ANGHEL,
 A. DAVID
 

29. SOMCET-Net System a new step to security and responsibility in road transportation  
G. R. HRIN, L.E. ANGHEL,
 A. DAVID

44.  Determinarea vitezei laminatelor prin metode corelaţionale  şi de filtrare  adaptivă
 F. NISTOR,  E. CEANGA

44. The calculation of rolled metals speed by correlation methods and adaptive  filtering
F. NISTOR,  E. CEANGA

53.  Monitorizarea şi controlul echipamentelor dintr-o reţea industrială  RS-485 prin intermediul unui server COM/DCOM compatibil cu   Standardul Ole For Process Control.   Aplicaţii tip SCADA
 F. ILIUŢĂ

53. The monitoring and control of the equipment in an industrial network  RS - 485 through a COM/DCOM   server fully compatible with the Ole Standard for Process Control.   SCADA applications
F. ILIUŢĂ

65. Conferinta Nationala a Energiei CNE 2004
 13 - 17 iunie, 2004, Neptun, Romania

65. The National Confferrence of Energy CNE 2004
13- 17 June, Neptun, Romania