REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2004:

nr. 1 / 2004

1. Utilizarea ultrasunetelor în detecţia obstacolelor pentru creşterea siguranţei circulaţiei unor autovehicule în conditii de vizibilitate redusă
 
S LEFEROVICI, S. REDINCIUC

1. The use of ultrasounds in the obstacle detection for the increase of traffic security in poor visibility conditions
 
S. LEFEROVICI, S. REDINCIUC

4. Înregistrarea diferenţelor de presiuni, folosind manometrul diferenţial inelar, echipat cu un traductor Hall de deplasare unghiulară
A. HELER

4. The register of pressure differences using a ring differential manometer, equipped with a Hall angular displacement transducer
 A. HELER

7. Un receptor asincron LMS adaptiv linear CDMA- model şi analiză
E. POP , S. OSNAGA

7. An asynchronous LMS adaptive linear CDMA receiver - model and analisys
E. POP , S. OSNAGA

12. Posibilitatea măsurării şi înregistrării temperaturii cu ajutorul termometrului manometric, echipat cu un traductor Hall de deplasare lineară
A. HELER

12.The possibility of temperature registering using a manometric thermometer
A. HELER

15. Tehnici de inteligenţă artificială utilizate în termoenergetică
G. SPIRIDON

 15. Artificial intelligence techniques used in thermo-energetics
 
G. SPIRIDON

19. Noi echipamente pentru balizarea luminoasă a aeroporturilor C. MADA, Şt. GAVAT

19. New equipment for airfields signalisation lighting
C. MADA, Şt. GAVAT

24. Proiectarea transformatoarelor de putere în 3 variabile de geometrie raportate la o unitate convenţională de lungime
C. CHIVULESCU

24. Designing of Power Transformers in 3 Geometrical Variables Relate to Conventional Length Unit
C. CHIVULESCU

34. Conferinţa Internatională de Automatizări, Calitate & Testare, Robotică AQTR 2004 (THETA 14)
13 – 16 mai 2004, Cluj-Napoca, România

34. International Conference on Automation, Quality&Testing, Robotics AQTR 2004 (THETA 14)
May 13 – 16 2004, Cluj-Napoca, Romania

 nr. 4 / 2004

1. Identificarea automată a defectelor în instalatii automate industriale
C. POPESCU, C. LUPU

1. The automatic identification of fault trees in automatic industrial installations
C. POPESCU, C. LUPU

9. Accesul multiplu cu diviziune în cod, prin canale radio mobile, la reţele informaţionale
E. POP

9. Multiple access with code division, through mobile radio channels, for information channels.
E. POP

15. RoDI – IST – Net
C. ENĂCHIOIU, F. UDRESCU, O. IVAN, R. MITRICĂ, C. COJOCARU, G. VLĂDUŢ

15. RoDI – IST – Net
C. ENĂCHIOIU, F. UDRESCU, O. IVAN, R. MITRICĂ, C. COJOCARU, G. VLĂDUŢ

20. Modelarea MADM pentru WEB şi definirea - generarea – rezolvarea sistemelor OCP
C. RESTEANU

20. WEB enabled MADM modelling and OCP defining - generating - solving
 
C. RESTEANU

29. Tehnologii ale Informaţiei
Gh. ROTAR

29. Information technologies
 Gh. ROTAR

32. Standarde cu Conţinut Orizontal pentru interoperabilitate de E- comerţ tip B2B
C. BĂDICĂ, C. CERBULESCU, S. UDRISTOIU, G. VLĂDUŢ, C. COJOCARU,

 32. Horizontal Content Standards for B2B E-Commerce Interoperability
C. BĂDICĂ, C. CERBULESCU, S. UDRISTOIU, G. VLĂDUŢ, C. COJOCARU

38. A XIV-a Întâlnire Internaţională în domeniul ROBOTICII ÎN REGIUNEA ALPO-ADRIA-DANUBIANĂ RAAD’05
26-28 mai, 2005, Bucureşti, România

38. 14th International Workshop on ROBOTICS IN ALPE-ADRIA- DANUBE REGION RAAD'05
May 26-28, 2005, Bucharest, Romania