REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2005 :

nr. 1 / 2005

1. O metodă de caracterizare a unui TEC PELTIER
C. DUMITRACHE

1. TEC PELETIER method of characterisation
C. DUMITRACHE

6. Sistem automat de monitorizare a bazinului hidrografic SOMEŞUL MIC
I. STOIAN, G. UNGUREANU, A. BALAJ, F. COVACIU, C. CIULBEA

6. Automation monitoring system for the SOMEŞUL MIC hydro-graphic area
I. STOIAN, G. UNGUREANU, A. BALAJ, F. COVACIU, C. CIULBEA

13. Platformă multisenzorială bazată pe tehnologii biometrice pentru managementul accesului în zone securizate - BIOSAFE
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN, N. VĂCEANU, Gh. RĂCHIŢEANU, B. ŞTEFĂNESCU

13. Multi-sensor platform based on biometric technologies for the access management in secured areas – BIOSAFE
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN, N. VĂCEANU, Gh. RĂCHIŢEANU, B. ŞTEFĂNESCU

23. Optimizarea dinamicii hidrogenera- toarelor bazata pe model de simulare
S. DUMITRIU, D. EMANOIL, N. GALAN, N. CONSTANTIN, D. DUMITRIU

23. Optimization of the hydro- generator’s dynamics based on a simulation model
S. DUMITRIU, D. EMANOIL, N. GALAN, N. CONSTANTIN, D. DUMITRIU

29. Sistemul ratex pentru reglarea optimală a tensiunii şi putere reactive la hidrogeneratoarele cu excitatoare
D. EMANOIL, M. STANCIU, F.VINTILESCU, S. DUMITRIU

29. Ratex system for optimal voltage and reactive power control for hydrogenerators with excitators
D. EMANOIL, M. STANCIU, F.VINTILESCU, S. DUMITRIU

35. Sistem digital de reglare, monitorizare şi transmisie automată de date – voce pentru procese tehnologice de extracţie a petrolului
I. MICIU

35. Digital control, monitoring and data transmission (data-voice) for the technological processes of oil extraction
I. MICIU

49. Solutii pentru reducerea riscului la avarii si explozii, bazate pe dezvoltarea unei familii de echipamente destinate monitorizarii si supravegherii mediilor cu potential exploziv
R. MEZA, I. STOIAN, D. MEZA, S. HEGEDUS, L. TAMAS1, C. BODI, M. CRISTESCU

49. Solutions for risk reduction in damages and explosions , based on the development of a family of equipment for monitoring and survey of potential explosive environments.
R. MEZA, I. STOIAN, D. MEZA, S. HEGEDUS, L. TAMAS1, C. BODI, M. CRISTESCU

56. A 15-a conferinţă internaţională de sisteme de comandă şi ştiinţa computerelor CSCS15
25 – 27 mai 2005, Bucureşti, România

56. THE 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE CSCS15
May 25 - 27, 2005, Bucharest, Romania

59. Al 14-lea Workshop Internaţional pe tema ROBOTICA în Regiunea ALPE- ADRIA- DANUBE - RAAD'05
26-28 mai 2005, Bucureşti, România

59. 14th International Workshop on ROBOTICS IN ALPE-ADRIA- DANUBE REGION RAAD'05
May 26-28, 2005, Bucharest, Romania

61. A 3-a Conferinţă Regională Balcanică de Educaţie Tehnică
12-15 septembrie 2005, Sibiu, România

61. The 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education September 12 – 15, 2005, Sibiu, Romania

63. ”Actualitate şi perspective în automatizări” Manifestare ştiinţifică ocazionată de a 45-a aniversare IPA
21 septembrie 2005, Bucureşti, România

63. “Present and perspective in automation“ Scientific meeting organized by the 45th anniversary of IPA
september 21, 2005, Bucharest, Romania

 nr. 2 / 2005

1. Sistem automat de monitorizare hidrologică a unei amenajări hidroenergetice
 I. STOIAN, I. KOVACS
1. Automated monitoring system for the hydroenergetic site
I. STOIAN, I. KOVACS
7. Consideraţii privind fiabilitatea şi mentenanţa sistemelor tehnice
M. SUCIU
7. Fact about reliability and maintenance of technical systems
M. SUCIU
15. Sistem telematic inteligent pentru realizarea de calcule specifice gestiunii depozitelor petroliere
Al. BOTU, C. OGESCU, V. RĂILEANU
15. Inteligent telematic system for specific calculations in gasoline storehouses
Al. BOTU, C. OGESCU, V. RĂILEANU
21. Utilizarea traductoarelor capacitive pentru măsurarea deplasărilor barajelor hidroelectrice
I. STOIAN, I. KOVACS, V. CATANĂ, A. CĂLĂRAŞU
21. The use of capacitive transducers for displacements in hydroenergetic dams
I. STOIAN, I. KOVACS, V. CATANĂ, A. CĂLĂRAŞU
27. Sisteme de e-Learning. Aplicaţii pentru administraţia publică
Al. BOTU, A. BĂDOIU, S. PETRESCU
27. E-Learning systems. Applications for public administration
Al. BOTU, A. BĂDOIU, S. PETRESCU
34. Sistem experimental pentru implementarea titlurilor electronice de călătorie şi gestionarea tranzacţiilor electronice în transportul de călători – ETIC
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN, Gh. RĂCHIŢEANU, I. POP, B. ŞTEFĂNESCU
34. Experimental system for the implementing of electronic travel titles and the management of electronic transactions in public transportation - ETIC
 
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN, Gh. RĂCHIŢEANU, I. POP, B. ŞTEFĂNESCU
45. Noi oportunităţi de instruire în promovarea Tehnologiilor curate în ţările curate
G. SPIRIDON, S. FARA, D. FINTA, Ş. FIRICAN
45. The New Opportunities for Training in Clean Technologies Promotion in the Balkans Countries
G. SPIRIDON, S. FARA, D. FINTA, Ş. FIRICAN
50. A 4–a Conferinţă Naţională "Direcţii noi de cercetare în ştiinţa materialelor" ARM-4
4 - 6 septembrie 2005, Constanţa, România
50. The 4-th National Conference “New directions of research in materials science” ARM-4
4 - 6 September 2005, Constanţa, Romania
52. A 3-a Conferinţă Regională Balcanică de Educaţie Tehnică
12 -15 septembrie 2005, Sibiu, România
52. The 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education
September 12 – 15,, 2005, Sibiu, Romania
54. A 6-a Conferinţă Europeană de E-BUSINESS / E-LEARNING / E-GOVERNMENT / E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-COOPERATION/ E-MEDIARY, VIRTUAL INSTITUTES, ERA, ON-LINE / BB SERVICES, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL ENVIRONMENT E-COMM-LINE 2005
19-20 septembrie 2005, Bucureşti, România
54. 6-th EUROPEAN CONFERENCE of E-BUSINESS / E-LEARNING / E-GOVERNMENT / E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-COOPERATION/ E-MEDIARY, VIRTUAL INSTITUTES, ERA, ON-LINE / BB SERVICES, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL ENVIRONMENT E-COMM-LINE 2005
September 19-20,  2005, Bucharest, Romania
57. ”Actualitate şi perspective în automatizări” Manifestare ştiinţifică ocazionată de a 45-a aniversare IPA
21 septembrie 2005, Bucureşti, România
57. “Present and perspective in automation“ Scientific meeting organized by the 45th anniversary of IPA
September 21,  2005, Bucharest, Romania
59. Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - Simpozion internaţional
20-21 octombrie 2005, Bucureşti, România
59. The priorities in chemistry for durable development – International workshop
 October 20-21  2005, Bucharest, Romania
61. Simpozionul internaţional de teorie a sistemelor, automatică, robotică, computere, informatică, electronică şi instrumentaţie
20 - 22 octombrie 2005 Craiova, România
61. THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEMS THEORY, AUTOMATION, ROBOTICS, COMPUTERS, INFORMATICS, ELECTRONICS and INSTRUMENTATION
October 20-22,  2005 Craiova, Romania

nr. 3 / 2005

1. Sistem de video inspecţie bazat pe camera video cu poziţionare în trei axe
I. STOIAN, I. LOVASZ, A. CĂLĂRAŞU

1. Video inspection system based on mobile video camera positioning on three axes
I. STOIAN, I. LOVASZ, A. CĂLĂRAŞU

7. Mai mult decât cele mai joase preţuri de care are nevoie producţia
 
C. RESTEANU, M. RESTEANU

7. More than lowest prices for production needs
C. RESTEANU, M. RESTEANU

20. Programe de fiabilitate
M. SUCIU

20. Liability programmes
M. SUCIU

28. Cursuri la distenţă pentru proiectarea şi conducerea funcţionării sistemelor de alimentare hibride (HYPOS – DILETR)
S. FARA, D. FINTA, L. FARA, I. RADU, C. MALAMATENIOS, C. TALAMANCA, D. BREWER, K. GREPMEIER

28. Distance learning courses in design and operation of hybrid power systems (HYPOS – DILETR)
S. FARA, D. FINTA, L. FARA, I. RADU, C. MALAMATENIOS, C. TALAMANCA, D. BREWER, K. GREPMEIER

34. Reconstrucţia tridimensională a reliefurilor cu forme complexe pornind de la curbe de nivel
Ş. PETRESCU, T. METEA

34. Tridimensional reconstruction of complex shaped reliers starting from level curves
 Ş. PETRESCU, T. METEA

42. Analiza, proiectarea, modelarea şi simularea unui sistem de acţionare electric echipat cu chopper folosit în tracţiunea electrică urbană
P. M. NICOLAE, I. D. NICOLAE, I. G. SÎRBU, V. D. VITAN

42. Analysis, Designing, Modeling and Simulation of an Electric Driving System Equipped with Chopper Used in Electric Urban Traction P. M. NICOLAE, I. D. NICOLAE, I. G. SÎRBU, V. D. VITAN

48. “Noi forme de Invăţământ & noţiuni de bază pentru avansaţi, incluzând Lifelong eVET în ocupaţiile generate de Internet”
Acronim: eEmployment

48. “New Forms of Learning & Basic Skills for Advanced, inclusive Lifelong eVET in Internet Generated Occupations”
Acronym: eEmployment

50. Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - Simpozion internaţional
20-21 octombrie 2005, Bucureşti, România

50. The priorities in chemistry for durable development – International workshop
20-21 October 2005, Bucharest, Romania

52. Simpozionul internaţional de teorie a sistemelor, automatică, robotică, computere, informatică, electronică şi instrumentaţie
20 - 22 octombrie 2005 Craiova, România

52. THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEMS THEORY, AUTOMATION, ROBOTICS, COMPUTERS, INFORMATICS, ELECTRONICS and INSTRUMENTATION
 20-22 October 2005 Craiova, Romania

nr. 4 / 2005

1. Editorial

1. Editorial

2. Scurt istoric al IPA

2. IPA short history

5. IPA –Trasabilitate 45 de ani
F. UDRESCU, M. ARHIP

5. IPA – 45 years of marked existance
 F. UDRESCU, M. ARHIP

13. Sistem de comandă, automatizare şi monitorizare a parametrilor acţionării cu turaţie variabilă pentru standul de echilibrare – supraturare
DH 12/13
T. SANDU, V. BUŢĂ, Ş. GAVĂT, C. IORDACHE, C. MADA, V. IONESCU, D. STANCIU

13. Control automation and monitoring system for parameters in the actuation with variable rotation for the equilibration stand – with overrotation DH12/13
T. SANDU, V. BUŢĂ, Ş. GAVĂT, C. IORDACHE, C. MADA, V. IONESCU, D. STANCIU

21. Sistem inteligent distribuit de supraveghere a lanţurilor de hidrocentrale
L. MICLEA, Sz. ENYEDI, H. VĂLEAN, I. STOIAN

21. Intelligent Distributed Control and Surveillance of a Hydroelectric Power Plant Chain
L. MICLEA, Sz. ENYEDI, H. VĂLEAN, I. STOIAN

27. Bazele studiului fiabilităţii previzionale
M. SUCIU

27. The bases of the pevisional fiability
M. SUCIU

34. Calculul inundabilităţii având la bază Sisteme Informatice Geografice (GIS)
Ş. PETRESCU, T. METEA

34. The calculation of flooding parameters based on GIS
Ş. PETRESCU, T. METEA

42. Echipament de achiziţie de date pentru măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice
G. VLADUŢ, I. PURCARU, P. M. NICOLAE
42. Data acquisition equipment for measurement of the parameters for electric energy quality
G. VLADUT, I. PURCARU, P. M. NICOLAE
47. Sistem integrat de informare tehnologică. Portal pentru servicii de informare (TechnoInfo)
A. BOTU, O. IVAN, A. BĂDOIU
47. Technilogic integrated information system. Technoinfo service information portal.
A. BOTU, O. IVAN, A. BĂDOIU
54. Conferinţa Internaţională de Materiale şi Tehnologii de Fabricaţie MATEHN’06
Cluj-Napoca, România, 21-23 septembrie 2006
54. International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, MATEHN’06,
Cluj-Napoca, Romania, 21-23 September 2006