REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2006:

nr. 1 / 2006

1.  Tehnologii eGREEN in Balcani prin intermediul proiectelor de CDI
 G. SPIRIDON,  Ş. FIRICAN 

1.  eGREEN TECHNOLOGIES IN BALKANS USING RTD PROJECTS
 
G. SPIRIDON,  Ş. FIRICAN 

10. Fiabilitatea experimentală
 
M. SUCIU

10.  Experimental fiability
M. SUCIU

17. DS-CDMA receptor asincron adaptiv LMS
 E. POP, Al. BOTU

17.  A DS-CDMA ADAPTIVE LMS ASYNCHRONOUS RECEIVER
 E. POP, Al. BOTU

20.Monitorizarea sistemelor electronice de securitate complexe
 
A. GHEORGHIU

20. The monitoring of complex securitymonitoring systems
A. GHEORGHIU

27. Investigaţii  asupra deşeurilor de  baterii de acumulatori  uzaţi
T. VELEA, L. GHERGHE, V. PREDICĂ, M. GHEORGHIŢĂ

27. Investigations over used batteries of accumulators dumps
T. VELEA, L. GHERGHE,
V. PREDICĂ, M. GHEORGHIŢĂ

32. Sisteme automate de monitorizare,achiziţie  si analiză vizuală computerizată a parametrilor geotehnici ai marilor construcţii hidrotehnice
I. STOIAN, I. KOVACS, D. CĂPĂŢÂNĂ, A. CĂLĂRAŞU, M. MIRCEA, O. DANCEA,
M. GORDAN

32. Automation monitoring systems, data acquisition and computerized visual analysis of geo-technical parameters of large hydro-technical constructions 
I. STOIAN, I. KOVACS,   D. CĂPĂŢÂNĂ, A. CĂLĂRAŞU, M. MIRCEA, O. DANCEA,
M. GORDAN

42.  SIIPAL -Sistem de e-Learning destinatadministraţiei publice. Evaluarea cursanţilor
Al. BOTU, A. BĂDOIU, S. PETRESCU, V. VLAD

42.  SIIPAL- Public administration  e-Learning system. Trainees evaluation. Al. BOTU, A. BĂDOIU,  S. PETRESCU, V. VLAD

47.Aplicabilitatea elementelor de producţie curată în industria textilă Studiu de caz
I. DUMITRESCU, F. PRICOP

47.  The aplicability of clean production elements in the textile industryCase study
I. DUMITRESCU, F. PRICOP

52. Al 5-lea simpozion international de control de proces
17-19 mai 2006, Ploieşti, România

52. THE  5TH INTERNATIONALSYMPOSIUM ON PROCESS  CONTROL
May 17-19,  2006, Ploiesti, Romania

54.  2006 IEEE- TTTC Conferinţa Internaţională de    automatizări, calitate şi testare, robotică  AQTR 2006 (THETA 15)
25-28 mai 2006,
Cluj-Napoca, România

54.  2006 IEEE- TTTC  International Conference on Automation, Quality&Testing, RoboticsAQTR 2006 (THETA 15)
May 25-28, 2006
Cluj-Napoca, Romania

56. A 8-a  Conferenţă Internaţională pentru sisteme de dezvoltare şi aplicaţii  
25-27 mai 2006, Suceava, România

56.  8th  International Conference of Development & Application Systems
 May 25-27, 2006, Suceava, Romania

58.  A 7-a Conferinţă  Internaţională de informatică tehnică
8–9 iunie 2006, Timişoara, România

58.  The 7th International Conference on Technical Informatics
June 8 – 9, 2006, Timişoara, Romania

60. NETTIES (Networking Entities) 2006Conferinţă Internaţională
6-9 septembrie 2006,  Timişoara, România

60.  NETTIES (Networking Entities) 2006  International Conference 
September 6-9, 2006,  Timişoara, Romania

64. 7-th EUROPEAN  CONFERENCE of COMMERCE / E-BANKING / E-GOVERNMENT /  E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-MEDIARY, VIRTUAL     INSTITUTES, ERA, ON-LINE /BB SERVICES,  AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL ENVIRONMENT E-COMM-LINE 2006 18-19 septembrie 2006, Bucureşti, România

64. 7-th EUROPEAN  CONFERENCE of COMMERCE / E-BANKING / E-GOVERNMENT /  E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-MEDIARY, VIRTUAL     INSTITUTES, ERA, ON-LINE /BB SERVICES,  AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL ENVIRONMENT E-COMM-LINE 2006
18-19 
September 18-19, 2006, Bucharest, Romania

67. MATEHN ’06 A patra  Conferinta Internationala de    Materiale si Tehnologii de fabricatie
 21-23 septembrie, 2006
Cluj-Napoca, Romania

67.  MATEHN ’06 Fourth International Conference on     Materials and Manufacturing Technologies
September 21-23, 2006
Cluj-Napoca, Romania

69. A opta Conferinta Internationala deElectricitate Teoretica si Aplicata (ICATE 2006) Al zecelea Simpoyion de      Crioelectronica si Criogenie (SCC10)
26-28 octombrie, 2006, Băile Herculane, România

69.  8th International Conference on  Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2006)
10th Symposium on     Cryoelectrotechnics and Cryogenics (SCC10)

October 26-28, 2006, Băile Herculane, Romania

 nr. 2 / 2006

1. Sistem ierarhizat de automatizare şi  monitorizare la distanţă pentru un grup  hidroenergetic
  D. EMANOIL, M. STANCIU
 

1. . The  Remote Hierarchical  Automation and Monitoring System for  a  Hydro – Energetic  Group  
D. EMANOIL, M. STANCIU

8. Optimizarea cu sistem inteligent de analiză şi decizie a consumurilor energetice la nivelul agenţilor economici
   I. MICIU

8.The  Optimization  with  Inteligent Analysing  and  Decision  System  for Energetic  Customers  at  Company Level 
 
I.MICIU

19. Sistem automat pentru optimizarea proceselor de analiză, tratare, recirculare şi deversare a apelor uzate în reţeaua de canalizare a oraşelor
 
V. OLARU, O. IVAN, S. CÂMPEANU, G. STAICU, D. STAICU  

19.The  Automation  System  for theOptimization  of  Analysing, Treatment, Recirculation  and Overflow  Processes of  WasteWaters  from Towns  Sewer Systems  
V. OLARU, O. IVAN, S.CÂMPEANU,G. STAICU, D. STAICU

25.Executarea  deciziei  cu  multe  atribute stimularea  complexa  a  campului
C. RESTEANU, I. VADUVA,  M. ANDREICA

25.Multi-Attribute Decision Making  Complex Stimulation of the Field
C. RESTEANU, I. VADUVA,
M. ANDREICA

32. Sistem digital pentru control parametri  şi diagnozaechipamentelor de acţionare aferente tehnologiilor de forajşi extracţie a petrolului
I. MICIU

32. The  Digital  System  for  Parameters      Control  and  Equipments  Diagnosis  for  Actuation   regarding the  Technologies  of Oil   Drilling  and  Extraction .
I. MICIU

41. Tehnologii de monitorizare a nivelului de poluare pentru reducerea impactului transportului urban asupra mediului.Sistem pilot în municipiul Suceava 
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN,
S. DUMITRU, A. EŞANU, T. POPA, M. MINEA, B. ŞTEFĂNESCU, M. CAZAN, F. JAMŢ, D. DURA, G. POTORAC

41. The  Monitoring  Technologies  of   Pollution  Level  for  the reduction of   Urban  Transport impact  on the     Environment. Pilot  System  in  Suceava  Town
M. LĂCRARU, L. ŞTEFAN, S. DUMITRU, A. EŞANU, T. POPA, M. MINEA, B. ŞTEFĂNESCU,  M. CAZAN, F. JAMŢ, D. DURA, G. POTORAC

52. NETTIES (Networking Entities 2006  Conferinţă Internaţională
6-9 septembrie 2006,       Timişoara, România

52.  NETTIES (Networking Entities) 2006 International Conference 
September 6-9, 2006, Timişoara, Romania

56. 7-th EUROPEAN  CONFERENCE of  COMMERCE / E-BANKING / E-GOVERNMENT /  E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-MEDIARY, VIRTUAL     INSTITUTES, ERA, ON-LINE / BB SERVICES,  AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC AND SOCIAL  ENVIRONMENT E-COMM-LINE 2006
18-19 septembrie 2006,  Bucureşti, România

56. 7-th EUROPEAN  CONFERENCE of COMMERCE / E-BANKING / E-GOVERNMENT /  E-WORK / E-HEALTH / E-DEMOCRACY / E-MEDIARY, VIRTUAL   INSTITUTES, ERA, ON-LINE / BB SERVICES,  AND THEIR INFLUENCES ON THE  ECONOMIC AND SOCIAL ENVIRONMENT  E-COMM-LINE 2006
 September 18-19, 2006, Bucharest, Romania

59. MATEHN ’06 A patra  Conferinta Internationala de  Materiale si Tehnologii de fabricatie
 21-23 septembrie, 2006
Cluj-Napoca, Romania

59.  MATEHN ’06  Fourth International Conference on Materials and Manufacturing Technologies
September 21-23, 2006 Cluj-Napoca, Romania

61. A opta Conferinta Internationala de Electricitate Teoretica si Aplicata (ICATE 2006) Al zecelea Simpozion de  Crioelectronica si Criogenie (SCC10)
26-28 octombrie, 2006, Băile Herculane, Romania 

61.  8th International Conference on      Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2006) 10th Symposium on Cryoelectrotechnics and Cryogenics (SCC10)
October 26-28, 2006, Băile Herculane, Romania 

nr. 3 / 2006

1.   Oameni  şi  fapte unele amintiri şi consideraţii privind începuturile automatizărilor în România
Gh. BAŞTIUREA

1. People and facts, some memories and     considerations about the beginnings of automation in Romania     
Gh. BAŞTIUREA

4.  Refractometru electronic de procesrealizat În structurĂ  compactĂ pentru analiza concentraŢiei de substanŢĂ uscatĂ dizolvatĂ  În lichide 
C.CRISTESCU,  N. NICA, M. BARBOS

4. Process electronic refractometer incompact structure for analysing the concentration of dried substances inliquids
C.CRISTESCU,  N. NICA, M. BARBOS

20 Despre programlele de mentenanţă
RESTEANU, I. VĂDUVA

20. On Maintenance Programs’Optimality of a Production  System
C. RESTEANU, I. VĂDUVA

31. Sistem de monitorizare a concentraţiei de zahăr în sucul de fructe - SMCZ  
C. CRISTESCU,  N.  BERBECE, M.  BARBOS

31.Sugar concentration in fruit juice monitoring system-SMCZ
C. CRISTESCU,  N.  BERBECE,M.  BARBOS

38. Sistem pentru controlul şi  supravegherea hidrocentralelor bazat pe tehnici multi-agent 
T. SANISLAV, I.  STOIAN,  D.  CĂPĂŢÎNĂ, O.  GHIRAN, O.  DANCEA, H.  VĂLEAN

38. Hydroelectric Power Plants Control  and Supervisory System Using Multi-Agent Techniques 
T. SANISLAV, I.  STOIAN, D.  CĂPĂŢÎNĂ, O.  GHIRAN, O.  DANCEA, H.  VĂLEAN

47. Sistem de management al flotei AVL  bazat pe GPS
 
E.  POP,  I.  MARINESCU

47. GPS Based AVL Fleet Management System
E.  POP,  I.  MARINESCU

50. eEmployment- EU Commission,Leonardo da Vinci Programme, Proiect: RO/03/B/P/PP175006, creator al VLE- Mediu de invatare virtual folosit la instruirea in ocupatii generate de Internet si de produsele similare
G. M. SĂNDULESCU, M. BISTRAN, C. A. ALEXANDRU

50. eEmployment- EU Commission,Leonardo da Vinci Programme, Project: RO/03/B/P/PP175006, the creator of the VLE – Virtual LearningEnvironment for LearninginOccupations generated by InternetAnd of the related products
G. M. SĂNDULESCU, M. BISTRAN,
C. A. ALEXANDRU

53. Sistem de navigare GPS – NAVASIST
 
A. CHICIUDEAN

53. Navigation system GPS
NAVASIST A. CHICIUDEAN

56. Staţie automată  de  monitorizare şi transmitere la distanţă prin  radioaparametrilor hidro–meteo dintr-un bazin hidrografic
C. CRISTESCU, I. GHIMPEŢEANU,  M.  BARBOS

56. Automated monitoring system with radio transmission of the meteo-hydro parameters in a hydro-graphic basin
C. CRISTESCU, I. GHIMPEŢEANU,  M.  BARBOS

63. Sistem de monitorizare şi control centralizat destinat echipamentelor de filtrare electrostatică – SMCC
S.  DELEANU,  I.  PÂRVULESCU, E.  MARĂCINEANU, V. BUŢĂ,Ş. GAVĂT, C.  IORDACHE, C.  MADA

63. Centralised monitoring and control system dedicated to the electrostatic  filtration equipment- SMCCS
DELEANU,  I.  PÂRVULESCU E.  MARĂCINEANU, V. BUŢĂ, Ş. GAVĂT, C.  IORDACHE, C. MADA

69. A 8 conferinţă internaţională despre  electricitateaeoretică şi aplicată (ICATE 2006)
Al 10-lea simpozion despre tehnici crioelectrice şi criogenice (SCC10)
26-28 octombrie, 2006 Băile Herculane, România

69. 8th International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE 2006)
10th Symposium on Cryoelectrotechnics and Cryogenics  (SCC10)
October 26-28, 2006 Băile Herculane, Romania

70. 1st PT-CONF  Prima conferinţă internaţională de  testare a competenţei
 11 − 13 octombrie, 2007 Sinaia, România

70. 1st PT-CONF The First International Proficiency Testing Conference 11th − 13th October, 2007 Sinaia, Romania

nr. 4 / 2006

1. Monitorizarea online a presiunii apei
C. ENCULESCU,  V. OLARU, G. STAICU, C. CEPIŞCĂ, D. STAICU

1.   E - Water Pressure Monitoring C. ENCULESCU,  V. OLARU,  G. STAICU, C. CEPIŞCĂ, D. STAICU

6. Co-combustia: opţiune tehnologică pentru promovarea combustibililor  fosili curaţi în România
 B. MARIN;
Lars-Erik Ĺmand

6.   Co-firing: technological option in Romania for promoting cleaner fossilfuels usage
 
B. MARIN; Lars-Erik Ĺmand

11. Promovarea eficienţei energetice prin  folosirea cărţii electronice în cadrul proiectului CREFEN
 
S.  FARA, D.  FINTA, M.  IANCU

11. Promoting Energy Efficiency through  the Use of Electronic Book in the CREFEN Project
 S.  FARA, D.  FINTA, M.  IANCU

29. Sistem suport de decizie pentru managementul de risc al alunecarilor de teren in zone cu risc inalt de producere a dezastrelor naturale – TERRARISC
C. STAN, A. CHICIUDEAN,  I. POP,  V. OLARU, A. ENACHE, C. MARUNŢEANU,  M. CAZAN, D. SCRADEANU,  B. STEFANESCU

29. Decision support system for landslide  risk management in a geographical area with high risk for natural  disasters – TERRARISC
 C. STAN, A. CHICIUDEAN,  I. POP, V. OLARU, A. ENACHE, C. MARUNŢEANU,  M. CAZAN,      D. SCRADEANU,  B. STEFANESCU

36. Sistem de măsurare şi achiziţie a  valorilor temperaturii unui lichid dintr-un recipient utilizând  LABVIEW 7 şi placa de achiziţie PCI 7041
L. G. CERBAN

36. Measurment and acqusition system for temperature values in a liquid using LABVIEW 7  and PCI 7041 acqusition system L. G. CERBAN

44. Sisteme cu logică FUZZY
G. DĂBULEANU, V. COMNAC

44. FUZZY logic systems
G. DĂBULEANU, V. COMNAC

51. Management-ul documentelor
R. SORA

51. Document management
R. SORA

54. 1st PT-CONF  Prima conferinţă internaţională de  testare a competenţei
11 − 13 octombrie, 2007
 Sinaia, România

54. 1st PT-CONF The First International Proficiency Testing Conference
11th − 13th October, 2007
Sinaia, Romania