REVISTA ROMANA DE AUTOMATICA

Continut / Contens -2007:

nr. 1 / 2007

1. O nouă metodă de studiu a variaţiei funcţiei de probabilitate pentru bariera de potenţial de lărgime infinită M. FETOIU

1.A new method of variation of the probability function for potential barriers of infinite length M. FETOIU

11. Proiectarea configuraţiei optime a unei intersecţii prin simularea traficului şi a elementelor de control ale intersecţiei A. CHICIUDEAN

11.  The optimal configuration design through traffic and intersection control devices simulation A. CHICIUDEAN

17.Sistem de management si control integrat al resurselor de apa, bazat pe conceptul dezvoltarii durabile aplicat la nivel european V. OLARU, A. VARDUCA, T. ANASTASIU, T. APOSTOL, G. CÂMPEANU, F. ISRAEL

17.Integrated management and control system for water resources , based on the durable development concept applied at European level V. OLARU, A. VARDUCA, T. ANASTASIU, T. APOSTOL, G. CÂMPEANU, F. ISRAEL

25. Proiectul eEmployment – Partea de calitate C. CĂMĂŞOIU, C. ALEXANDRU, M. BISTRAN, G. SĂNDULESCU

25. eEmployment Project – Courseware Quality C. CĂMĂŞOIU, C. ALEXANDRU, M. BISTRAN, G. SĂNDULESCU

30. Sistem Electronic de Informare şi Mediere pentru Munca la Domiciliu, Valorificarea Produselor şi Serviciilor din Gospodărie şi Găsirea de Oportunităţi de Afaceri în Zone Slab Dezvoltate Economic (SIMVAPS) A. BOTU, A. BĂDOIU, V. VLAD, S. PETRESCU, R. SORA, L. CERBAN

30. Electronic system for Information and Mediation for working at home, the exploitation of the household products and services and finding business oportunities in weak developed regions (SIMVAPS) A. BOTU, A. BĂDOIU, V. VLAD, S. PETRESCU, R. SORA, L. CERBAN

45. Sistem informatic integrat judeţean /regional bazat pe Interconectarea Instituţiilor Publice şi destinat Furnizării de servicii Electronice către cetăţeni şi către Mediul de Afaceri (SINTESERV) A. BOTU, A. BĂDOIU, V. VLAD, S. PETRESCU, R. SORA, L. CERBAN

45. Regional integrated information system based on the public institutions connection and dedicated to the provision of electronic services to the citizens and the business environment (SINTESERV) A. BOTU, A. BĂDOIU, V. VLAD, S. PETRESCU, R. SORA, L. CERBAN

56. Conferinta Internaţionlă: 8-th EUROPEAN CONFERENCE on E-BUSINESS / E- COMMERCE/ E-LEARNING/ E-WORK/ E- GOVERNMENT/ E-DEMOCRACY/ E-HEALTH/ E-MEDIARY, E- INCLUSION / BB-BROAD-BAND and ON-LINE SERVICES / E- MARINE / E- BANKING, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC/ SOCIAL ENVIRONMENT AND CONTRIBU- TIONS TO ERA E-COMM-LINE 2007
20 – 21 Septembrie 2007, Bucureşti, ROMÂNIA

56. 8-th EUROPEAN CONFERENCE on E-BUSINESS/ E-COMMERCE/ E-LEARNING/ E-WORK/ E- GOVERNMENT/ E-DEMOCRACY/ E-HEALTH/ E-MEDIARY, E- INCLUSION / BB-BROAD-BAND and ON-LINE SERVICES / E- MARINE / E- BANKING, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC/ SOCIAL ENVIRONMENT AND CONTRIBU- TIONS TO ERA E-COMM-LINE 2007
September 20 - 21, 2007, Bucharest, ROMANIA

60. Conferinţa Internaţionlă: EUROPEAN CONFERENCE on APPLICATION, INTEGRATION, CONTROL, MODELLING, TESTING, and INTELLIGENT CONTROL and INTELLIGENT MODELLING, OF FUEL CELLS and H2 APPLICATIONS and THEIRS ECONOMIC ENVIRON- MENT CONSEQUENCES: H2_FUEL_CELLS_ MILLENIUM _ CONVERGENCE 21 – 22 septembrie, 2007, Bucureşti, ROMÂNIA

60. EUROPEAN CONFERENCE on APPLICATION, INTEGRATION, CONTROL, MODELLING, TESTING, and INTELLIGENT CONTROL and INTELLIGENT MODELLING, OF FUEL CELLS and H2 APPLICATIONS and THEIRS ECONOMIC ENVIRONMENT CONSEQUENCES: H2_FUEL_CELLS_ MILLENIUM _ CONVERGENCE September 21-22, 2007, Bucharest, ROMANIA

64. Al 13-lea Simpozion Internaţional de Modelare, Simulare şi Identificare a sistemelor, SIMSIS-13 21 – 22 septembrie 2007 Galaţi, ROMÂNIA

64. 13 th International Symposium on Modeling, Simulation and System's Identification SIMSIS-13 September 21 - 22, 2007 Galaţi, ROMANIA

66.Prima Conferinţă Internaţională de Testare Competentă, 11-13 octombrie 2007, Sinaia, ROMÂNIA

66. 1st PT-CONF The First International Proficiency Testing Conference 11th − 13th October, 2007 Sinaia, ROMANIA

68. Simpozionul Internaţional SINTES 13 18 - 20 octombrie 2007,Craiova, ROMÂNIA

68.The International Symposium – SINTES 13 October 18 – 20, 2007 Craiova, ROMANIA

70. Simpozion international „MEDIUL SI INDUSTRIA” 25 – 27 octombrie 2007, Bucureşti, ROMÂNIA

70. The International Symposium „ ENVIRONMENT AND INDUSTRY” October 25 – 27 2007, Bucharest, ROMANIA

72. HERVEX 2007 14 - 16 noiembrie 2007 Calimăneşti-Căciulata, ROMÂNIA

72. HERVEX 2007 November 14 - 16, 2007 Calimăneşti-Căciulata, ROMANIA

 nr. 3-4 / 2007

83. The cartezian robot with electro-pneumatic control PD5NT L. G. CERBAN

1. e- activitati in retele C. POPA, M. BADEA, A. CRACIUN, D. MIHAI, C. PREDESCU

1. e_activities in e_networks C. POPA, M. BADEA, A. CRACIUN, D. MIHAI, C. PREDESCU

9. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU ELABORAREA ATLASULUI APELOR SUBTERANE DIN ROMÂNIA A. ENACHE, C. SCHIAU

9. INFORMATIC INTEGRATED SYSTEM FOR ELABORATION OF THE CONFIGURATION OF UNDERGROUND WATERS A. ENACHE, C. SCHIAU

12. RETEA INTEGRATA DE CONTROL PENTRU PROCESELE APLICABILE LA FABRICILE DE PRELUCRARE A TRITIUMULUI C. M. MORARU, I. ŞTEFAN, O. BĂLTEANU, L. ŞTEFAN, C. BUCUR, G. GHEORGHIU, F. A. COPOIU

12. INTEGRATED NETWORK OF CONTROL, FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES APPLICABLE TO TRITIUM PROCESSING PLANTS C. M. MORARU, I. ŞTEFAN, O. BĂLTEANU, L. ŞTEFAN, C. BUCUR, G. GHEORGHIU, F. A. COPOIU

17. Sistem de telecontrol si comanada in timp real pentru complexe hidroenergetice I. CONSTANTINESCU, C. PREDESCU, D. MIHAI, C. POPA, A. CRACIUN

17. Remote control system and real- time operation functions of hidro- power plants I. CONSTANTINESCU, C. PREDESCU, D. MIHAI, C. POPA, A. CRACIUN

21. Sistem de modernizarea traficului rutier în aglomerarile urbane A. ENACHE, V. OLARU, O. IVAN

21. Traffic modernization system for urban areas A. ENACHE, V. OLARU, O. IVAN

25. EIFN – site diseminare informaţii M. BADEA, I. CONSTANTINESCU, G. VLADUŢ, D. MIHAI, C. PREDESCU

25. EIFN- information dissemination site M. BADEA, I. CONSTANTINESCU, G. VLADUŢ, D. MIHAI, C. PREDESCU

29. VIREC, CENTRU VIRTUAL ROBOT PENTRU E-LEARNING A. CRACIUN, C. POPA, D. MIHAI, M. BADEA

29. VIREC, A VIRTUAL ROBOT CENTER FOR E-LEARNING A. CRACIUN, C. POPA, D. MIHAI, M. BADEA

37. Sistem de control si diagnostica predictiva pentru unitatile hidroelectrice D. OPRISESCU, A. GHEORGHIU, G. GHEORGHIU

37. Predictive Diagnostic and Supervision System for Hydroelectric Units D. OPRISESCU, A. GHEORGHIU, G. GHEORGHIU

40. Calitatea energiei electrice; metode sis item de analiza si masurare C. PREDESCU, D. MIHAI, C. POPA, I. CONSTANTINESCU, A. CRĂCIUN

40. Quality of the electric energy; measurement and analyse methods and system C. PREDESCU, D. MIHAI, C. POPA, I. CONSTANTINESCU, A. CRĂCIUN

45. Librărie VisSim pentru dezvoltarea aplicaţiilor cu controlere DSP din familia C28x A. ENACHE, C. ŞCHIAU, A. DAVID

45. Vis Sim library fpr developing applications with DSP controlers from C28x family A. ENACHE, C. ŞCHIAU, A. DAVID

53Controlul poluării unei ferme avicole prin automatizare pentru asigurarea politicii europene de protecţie integrată de mediu A Petrescu

53. The control of the pollution of an agro-farm through automation for ensuring the environment integrated policy of EU A Petrescu

59.Sistem optoelectronic de măsurare a deplasării barajelor N. BOJOR, C. BODI, C. I. ŞCHIAU

59.Optoelectronic system for the measurement of the dams displacement N. BOJOR, C. BODI, C. I. ŞCHIAU

64. Sistem de decizie asiatata pentru analiza calitatii mediului G. VLADUT, I. CONSTANTINESCU, M. BADEA

64. Decision assistance system for environment quality analyse G. VLADUT, I. CONSTANTINESCU, M. BADEA

77. Sistemul geografic informaţional C. ENCULESCU

77. Geographic information system C. ENCULESCU

83. Robotul cartezian cu comandă electro- pneumatică, PD5NT L. G. CERBAN

98. Proiectarea supervizorului staţiei de pompare ape uzate Cluj-Napoca bazat pe Reţele Petri C. ŞCHIAU, M. CADIŞ, S. BALOGH, A. ENACHE, S. BUZDUGAN

98. The design of the supervision system for residual waters Cluj-Napoca, based on the Petri method C. ŞCHIAU, M. CADIŞ, S. BALOGH, A. ENACHE, S. BUZDUGAN

Factori de emisie pentru navigatia fluviala V. MATEI, G. VLĂDUŢ, A. MOGOSAN

108. Emisssion factors of inland navigation V. MATEI, G. VLĂDUŢ, A. MOGOSAN

Tele-control in Statiile Electrice D. MIHAI, A. CRĂCIUN, C. PREDESCU, I. CONSTANTINESCU, C. POPA

118. Tele-controle in Electrical Stations D. MIHAI, A. CRĂCIUN, C. PREDESCU, I. CONSTANTINESCU, C. POPA

125. Conferinta Internaţionlă: 8-th EUROPEAN CONFERENCE on E-BUSINESS / E- COMMERCE/ E-LEARNING/ E-WORK/ E- GOVERNMENT/ E-DEMOCRACY/ E-HEALTH/ E-MEDIARY, E- INCLUSION / BB-BROAD-BAND and ON-LINE SERVICES / E- MARINE / E- BANKING, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC/ SOCIAL ENVIRONMENT AND CONTRIBU- TIONS TO ERA E-COMM-LINE 2007 20 – 21 septembrie 2007, Bucureşti, ROMÂNIA

125. 8-th EUROPEAN CONFERENCE on E-BUSINESS/ E-COMMERCE/ E-LEARNING/ E-WORK/ E- GOVERNMENT/ E-DEMOCRACY/ E-HEALTH/ E-MEDIARY, E- INCLUSION / BB-BROAD-BAND and ON-LINE SERVICES / E- MARINE / E- BANKING, AND THEIR INFLUENCES ON THE ECONOMIC/ SOCIAL ENVIRONMENT AND CONTRIBUTIONS TO ERA E-COMM-LINE 2007 September 20 - 21, 2007, Bucharest, ROMANIA

129. Conferinţa Internaţionlă: EUROPEAN CONFERENCE on APPLICATION, INTEGRATION, CONTROL, MODELLING, TESTING, and INTELLIGENT CONTROL and INTELLIGENT MODELLING, OF FUEL CELLS and H2 APPLICATIONS and THEIRS ECONOMIC ENVIRON- MENT CONSEQUENCES: H2_FUEL_CELLS_ MILLENIUM _ CONVERGENCE 21 – 22 septembrie, 2007, Bucureşti, ROMÂNIA

129. EUROPEAN CONFERENCE on APPLICATION, INTEGRATION, CONTROL, MODELLING, TESTING, and INTELLIGENT CONTROL and INTELLIGENT MODELLING, OF FUEL CELLS and H2 APPLICATIONS and THEIRS ECONOMIC ENVIRONMENT CONSEQUENCES: H2_FUEL_CELLS_ MILLENIUM _ CONVERGENCE September 21-22, 2007, Bucharest, ROMANIA

133. Al 13-lea Simpozion Internaţional de Modelare, Simulare şi Identificare a sistemelor, SIMSIS-13 21 – 22 septembrie 2007 Galaţi, ROMÂNIA

133. 13 th International Symposium on Modeling, Simulation and System's Identification SIMSIS-13 September 21 - 22, 2007 Galaţi, ROMANIA

135. Prima Conferinţă Internaţională de Testare Competentă, 11-13 octombrie 2007, Sinaia, ROMÂNIA

135. 1st PT-CONF The First International Proficiency Testing Conference 11th − 13th October, 2007 Sinaia, ROMANIA

137. Simpozionul Internaţional SINTES 13 18 - 20 octombrie 2007, Craiova, ROMÂNIA

137. The International Symposium – SINTES 13 October 18 – 20, 2007 Craiova, ROMANIA