Telefon: (+40)21 3161616
Time in Romania:
EnglishFrançaisDeutschRomână
Log In

Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S

Beneficiar: SC IPA SA
Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Cod proiect :104745
Componenta 1: România Start Up Plus
Axa Prioritara : 3 Locuri de munca pentru toti
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Operatiunea: Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana

Invitație DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului de “Servicii de formare antreprenoriala” in cadrul proiectului „ Antreprenoriat Consolidat, Competitiv și Sustenabil în regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S”- CONTRACT DE FINANȚARE NR. 41/03.01.2018, Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana; Cod proiect 104745

2) Valoare totala estimata: 172,304.92 lei fără TVA

3) Obiectul contractului: servicii de organizare și formare antreprenoriala 10 grupe în regiunea SV Oltenia in funcție de disponibilitatea grupelor(OLT, DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, VÂLCEA); Cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala.

4) Procedura aplicata Procedura competitivă conform Ordinului nr.1284/2016

5) Modalitate de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic, cu respectarea cerințelor calitative si cantitative impuse prin  specificația tehnica.                             

6) Tip contract: Contract de servicii; durata contractului : 31 august 2018

7) Limba de redactare a ofertei: Limba romana

8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data depunerii ofertei.

9) Prețul va fi exprimat in RON; Prețul ofertei este ferm: NU se accepta ajustarea prețului contractului.

11) Adresa la care se depune oferta: Craiova, Str. Ștefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj, Cod Postal 200130.

12) Data limita pentru depunerea ofertei:  27 martie 2018, ora 12.00

Specificația tehnica cu cerințele minime solicitate sunt disponibile integral pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro la secțiunea MFE–>Transparență–>Anunțuri->rubrica-achiziții beneficiari privați sau la sediul nostru din Craiova, Str. Ștefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj

            Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta intre orele 08:00-16:00, la tel. 0251418882-; Fax: 0251-418882 sau la adresa de e-mail: office@ipacv.ro; acces@ipacv.ro: Gabriel Vladut –Manager proiect.