Telefon: (+40)21 3161616
Time in Romania:

Coordonare si parteneriat la proiecte de la programele POSDRU(POCU), POSCCE(POC), POR.

In esenta:elaborare cereri de finantare, management de proiect, formare profesionala, consultanta in domenii tehnice si de afaceri, planuri de afaceri; conceptie, proiectare, dezvoltare si exploatare platforme informatice.

# Titlu proiect ID MySMIS Apel Observatii / Email
1 Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarea de intreprinderi sustenabile in mediul urban din regiunea Nord-Vest 104067 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

ipacluj@automation.ro

2 Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S 104745 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant
3 Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia 104001 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

startupsud@ipa.ro

4 SANSE – Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est 105473 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant
5 Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru – Smart Business Centru 104247 POCU 3.7

România Start Up Plus

IPA SA – Solicitant

dsiminica@ipa.ro

6 Antreprenor in Romania! 107650 POCU 3.7

Diaspora Start Up Plus

IPA SA – Partener
7 Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita 115130 POCU 4.1

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate

IPA SA – Partener
8 7 PASI IMPREUNA – SPRE INTEGRARE SOCIALA SI ECONOMICA, IMPOTRIVA SARACIEI si MARGINALIZARII in comuna CORCOVA 101901 POCU 4.2

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate

IPA SA – Partener
9 Angajati si antreprenori pregatiti pentru schimbare in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv 118020 POCU 3.8

România profesională – Resurse umane competitive

IPA SA – Solicitant
Nr.
crt
Denumire Nr. Contract Perioada Responsabil proiect din partea IPA
1 Cresterea performantelor capitalului uman premiza pentru cresterea performantelor organizationale
POSDRU/77/3.2/A/49763 2010/2011 Ing. Roxana Antohi

IPA SA partener la proiecte finantate prin fondurile structurale

Nr.
crt
Denumire Nr. Contract Perioada Responsabil proiect din partea IPA
Femei Active pe Piata Muncii – FAPM POSDRU/144/6.3/S/129755 2014-2015 Ing. Alexandru Botu
Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă – IDEAL POSDRU/176/3.1/S/150731 2015 Ing. Alexandru Botu
Cercetari in vederea implementarii unui sIstem de mentenanta avansata pentru industria automotive in scopul cresterii gradului de competitivitate POSCCE/P090002/1139/2014 2014-2015 Dr. Ing. Gabriel Vladut
Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti- Ilfov POSDRU / 176 / 3.1 / S/ 150319 2015 Dr. Ing. Gabriel Vladut

IPA SA coordonator proiecte finantate prin fondurile structurale

Nr.
crt
Denumire Nr. Contract Perioada Responsabil proiect din partea IPA
1 Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF POSDRU / 161 / 2.1 / G / 137369 2014-2015 Dr. Ing. Gabriel Spiridon
2 Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană – SMART START POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689 2015 Dr. Ing. Gabriel Spiridon

Proiecte incheiate

IPA SA partener la proiecte finantate prin fondurile structurale

Nr.
crt
Denumire Nr. Contract Perioada Responsabil proiect din partea IPA
1 Cercetarea si dezvoltarea convertizoarelor statice de putere pentru actionarea vehiculelor electrice de transport urban
POS-CCE /2010-2011 Dr. Ing. Gabriel Vladut
2 Cercetarea si dezvoltarea unui automat inteligent de taxare cu bilete de hartie si carduri fara contact POS-CCE / 2010-2011 Dr. Ing. Gabriel Vladut
3 Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul turismului din regiunea Oltenia
POSDRU/28/3.1/ G/ 15844 2009-2010 Dr. Ing. Gabriel Vladut
4 Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor in scopul cresterii competitivitatii economice romanesti in conditiile aderarii la UE si a dezvoltarii durabile
POSDRU/ 9/ 3.1/ S/ 1 2008-2011 Dr. Ing. Gabriel Spiridon
5 “Invata Automatica” POSDRU/90/2.1/S/64051 2010-2013 Ing. Ioan Stoian
6 DACIE – Dezvoltare Antreprenorialã pentru Competivitate prin Inovatie si Eficientã POSDRU/92/3.1/S/48309 2011-2013 Ing. Alexandru Botu
7 Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si manageriale în zona IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea si promovarea parteneriatelor nationale si transnationale POSDRU/92/3.1/S/ 63922 2011-2013 Ing. Florian Udrescu
8 Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă POSDRU/81/3.2/S/53084 2011-2013 Dr. Ing. Gabriel Spiridon